วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 01:54 น.

การเมือง

สภาฯเข้ม! เตรียมคลอดข้อบังคับแต่งชุดสากลนิยม

วันพฤหัสบดี ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 17.32 น.

วันที่ 4 ก.ค.2562 นางสาวธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการได้ยกร่างข้อบังคับการประเสร็จสิ้นก่อนกำหนด โดยมีรายละเอียดคือการเพิ่ม ขั้นตอนการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษำรในการแสดงวิสัยทัศน์ /คงกรรมธิการไว้ทั้งหมด 35 คณะ คณะละ15 คนเพียงแต่เพิ่มเติมภารกิจตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละคณะ เช่น คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ดก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มคำว่า และความหลากหลายทางเพศ โดยเห็นว่าเป็นกลุ่มบุคคลเหมือนกันโดยไม่ได้แยกออกมาเป็นคณะกรรมาธิการ ตามที่กลุ่มผู้หลากหลายทางเพศมายื่นหนังสือต่อที่ประชุมสภาก่อนหน้านี้ แต่จะเป็นการแยกในระดับอนุกรรมธิการแทน เป็นต้น 

ส่วนการแต่งกายของ ส.ส. ที่ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปี 2551 ที่ระบุให้ ส.ส. แต่งกายด้วยเครื่องแบบรัฐสภา ชุดสากลนยิยม ชุดพระราชทานหรือชุดที่ประธานรัฐสภากำหนดตามระเบียบ กำหนดให้เป็นอำนาจของประธานสภา เช่นเดียวกับ กรณีที่มี ส.ส. แต่งกายตามเพศสภาพ หรือกายสภาพ ก็มีการยื่นหนังสือขออนุญาตประธานสภาไปแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นการพิจารณาของประธานสภา หากจะเสนอให้มีการแต่งกายแบบใด หรือต้องการให้มีการแต่งกายชุดไทย ผ้าไทย ตามวาระโอกาสก็สามารถเสนอต่อประธานสาภได้

นอกจากนี้ยังบัญญัติรูปแบบการแต่งตั้งหน้าที่และอำนาจให้กับผู้นำฝ่ายค้านให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากก่อนหน้านี้มีเพียงแนวทางปฏิบัติแต่ไม่ได้บัญญัติไว้ ทั้งนี้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายละเอียดอีกครั้งในวันที่  11 กรกฎาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากที่ผ่านมามีการวิจารณ์เกี่ยวกับการแต่งกายของส.ส.บางคน