วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 07:32 น.

การเมือง

'สมเกียรติ ศรลัมพ์'ลาออก จากส.ส.ประชาภิวัฒน์ 'นันทนา'เป็นแทน

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 11.09 น.

เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 14 ส.ค.2562 ที่อาคารรัฐสภา ถนนเกียกกาย กรุงเทพมหานคร  นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาภิวัฒน์ รายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แทนนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา

หน้าแรก » การเมือง