วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 18:43 น.

การเมือง

ลงนามถวายความอาลัย

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.39 น.

ลงนามถวายความอาลัย

วันที่ 14 ม.ค.63 ณ สถานเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมาน ประจำประเทศไทย ชั้น 32 อาคารแสงทองธานี ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านกอบูส บิน ซา อิด อัล ซาอิด (His Majesty Sultan Qaboos bin Said Al Said) สุลต่านแห่งโอมาน ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 ที่ผ่านมา

หน้าแรก » การเมือง