วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:11 น.

การเมือง

ทช.นำเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาด ล้างเมืองอุบลฯฝ่าโควิด-19

วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563, 11.19 น.

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 กรมทางหลวงชนบท (ทช). โดยแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ร่วมกับ ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี นำรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมออกปฏิบัติการทำความสะอาด ล้างเมือง บูรณาการ ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 บริเวณตลาดสดเทศบาล 2  (ตลาดน้อย) ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามมาตรการและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่น การฉีดน้ำลดฝุ่นละออง  การขัดพื้นผิวตลาดสด กวาดฝุ่นละอองและเก็บขยะในบริเวณตลาดสด  ณ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

หน้าแรก » การเมือง