วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:00 น.

การเมือง

"สุเทพ"มอบ 1,200,000 บาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจรพ.รามาธิบดี

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.54 น.

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15. 00 น นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้เดินทางมอบเงินจำนวน 1,200,000บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้กับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี และ ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ พร้อมกล่าวว่า "บ้านเมืองมีภัย เราคนไทยต้องช่วยกัน" 

หน้าแรก » การเมือง