วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 03:53 น.

การเมือง

"ปวิน-กลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส"โดนแล้ว! "ดีอีเอส" แจ้ง "ปอท." ดำเนินคดี 6 เรื่อง

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 17.15 น.

"ปวิน-กลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส"โดนแล้ว! "ดีอีเอส" แจ้ง "ปอท." ดำเนินคดี 6 เรื่อง ปมเผยแพร่ข้อความกระทบความมั่นคง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายภุชพงค์  โนดไธสงค์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ  เข้ายื่นหนังสือต่อพนักงานสอบสวน บก.ปอท. เพื่อให้ดำเนินคดีกับแอดมินหรือผู้ดูแลกลุ่มเฟซบุ๊ก ชื่อ "รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส" นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์  และหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกระทำความผิด  นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน  6  เรื่อง  ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  
นอกจากนี้ขอฝากถึงผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์  ให้ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนนำไปเผยแพร่ต่อ   ซึ่งการนำข้อความผิดกฎหมายไปเผยแพร่ต่อ  จะได้รับความผิดตามมาตรา 14 (5) อีกด้วย