วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 02:51 น.

การเมือง

กกต.รับรองนายกอบจ.เพิ่มอีก 4 จังหวัด แขวน 7 จังหวัด

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 19.36 น.

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564  ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณารับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอเพิ่มอีก 11 จังหวัด และมีมติประกาศรับรองผลในส่วนของนายก อบจ.เพิ่ม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ จ.นครนายก นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ จ.กำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร และ จ.ศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล

ส่วนอีก 7 จังหวัด คือ เชียงราย นครศรีธรรมราช พังงา ประจวบคีรีขันธ์ กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ นครพนม มีเรื่องร้องเรียน โดยก่อนหน้านี้ กกต.ได้พิจารณาเรื่องการรับรองผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ไปแล้ว 57 จังหวัด รวมจนถึงขณะนี้ กกต.พิจารณาไปแล้ว 68 จังหวัด และคาดว่าส่วนที่เหลืออีก 8 จังหวัด จะมีการพิจารณาในการประชุม กกต.วันที่ 14 มกราคม ก่อนที่ กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามที่มาตรา 17 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดไว้ว่า หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมให้ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน ส่วนจังหวัดที่ กกต.แขวนเอาไว้ คือยังไม่พิจารณาเพราะมีเรื่องร้องเรียน กกต.ยังมีอำนาจในการพิจารณาอีก 30 วัน ซึ่งก็จะครบกรอบเวลาดังกล่าวในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
          
สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 12 มกราคมนั้น ที่ประชุมได้รับทราบ แต่ยังไม่มีการหารือเนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากครม. คาดว่า กกต.จะพิจารณาเรื่องการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาล เลือกตั้งเทศบาล การกำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้ง ในช่วงปลายเดือนมกราคม นี้ ก่อนที่ กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์