วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 03:26 น.

การเมือง

ฝนหลวงเชียงใหม่และพิษณุโลกบินบรรเทาความรุนแรง"พายุลูกเห็บ"

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564, 15.59 น.

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ  การบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบกสนับสนุนอากาศยานและกำลังพลในการปฏิบัติการฝนหลวง โดยมีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง 13 หน่วยฯ กระจาย    อยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ต่อเนื่องพร้อมกับรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำซึ่งปัจจุบันมีน้ำใช้การน้อยกว่า 30 % จึงขอประชาชนได้รับทราบข้อมูลและวางแผนบริหารจัดงานน้ำ ลดความเสี่ยงเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร

อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติการฝนหลวงนั้นล่าสุดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ และ   จ.พิษณุโลก ได้ขี้นบินปฏิบัติการเพื่อยังยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร หลังปฏิบัติการพบว่ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่       อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ และ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ในช่วงเวลาหลังปฏิบัติการ 

ขณะที่ผลการปฏิบัติการฝนหลวงวานนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบกขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 7 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง บุรีรัมย์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  อ่างเก็บน้ำจำนวน 6 แห่ง และพื้นที่ลุ่มรับน้ำ     เขื่อนจำนวน 6 แห่ง 

 สำหรับการติดตามสภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้ พบว่า จากผลการตรวจสภาพอากาศ มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ กาญจนบุรี ลพบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา  เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง โดยหน่วยฯ จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่การเกษตร จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา หน่วยฯ จ. กาญจนบุรี พื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ หน่วยฯ จ.ลพบุรี พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำบริเวณ จ.นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท หน่วยฯ จ.บุรีรัมย์ พื้นที่การเกษตร จ.มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หน่วยฯ จ.นครราชสีมา พื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา