วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 01:31 น.

การเมือง

ศบค.ยันเหยื่อโควิดตายวันนี้ 43 ราย จาก กทม.27 ราย ฉีดวัคซีนลดลง 337,674 ราย

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 12.53 น.

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564   เวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยว่า พบติดเชื้อรายใหม่รวม 2,310 ราย  แบ่งเป็นจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,467 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 703  รายผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ  38 ราย รวมกับติดเชื้อจากเรือนจำ 102  ราย และผู้เสียชีวิต 43 รายจากกรุงเทพมหานคร 27 ราย

ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 187,538 ราย  รักษาหายกลับบ้านแล้ว 139,287  ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 46,876 รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,295 ราย,ใส่เครื่องช่วยหายใจ 359 ราย และุรวมเสียชีวิต 1,375  ราย  

 
ส่วนการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 9 มิถุนายน 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 5,443,743 โดส วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน  เข็มที่ 1 จำนวน 293,719 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 43,955 ราย ขณะที่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 428,459 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 43,669 ราย
 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก  ยอดผู้ติดเชื้อรวม 175,171,038 ราย อาการรุนแรง 85,299 ราย  รักษาหายแล้ว 158,676,154 ราย  เสียชีวิต 3,776,988 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 34,264,727 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 29,182,072 ราย
3. บราซิล  จำนวน 17,125,357 ราย
4. ฝรั่งเศส  จำนวน 5,725,492 ราย
5. ตุรกี  จำนวน 5,306,690 ราย

ประเทศไทย   อยู่ในอันดับที่ 80 จำนวน 187,538 ราย