วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:19 น.

การเมือง

“ประภัตร” จวกปล่อยข่าวโรคลัมปีสกินทำโคกระบือตาย 7.8 ล้านตัว

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.06 น.

“ประภัตร” ย้ำไม่ได้นิ่งนอนใจแก้ปัญหาโรคลัมปีสกิน จวกนักฉวยโอกาสนำเข้าวัคซีนปลอม-ปล่อยข่าวลือเกินจริง ซ้ำเติมเกษตรกรไทย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอประณามการปล่อยข่าวปลอมที่อ้างว่าโค กระบือติดเชื้อถึง 7.8 ล้านตัว ซึ่งไม่เป็นความจริง จึงขอเรียกร้องให้ผู้ที่ปล่อยข่าวมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะได้สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ทำให้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ถูกกดราคาขายโดยไม่จำเป็น การปล่อยข่าวที่ไม่มีจิตสำนึกแบบนี้เป็นการทำร้ายซ้ำเติมเกษตรกรโดยตรง

ส่วนการนำเข้าวัคซีน ตนในฐานะที่กำกับกรมปศุสัตว์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และขอทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายว่า บริษัทที่ผลิตวัคซีนโรคลัมปี สกิน ในขณะนี้ มีเพียง 3 บริษัทจากทั่วโลก ได้แก่ประเทศ แอฟริกา ตุรกี อียิปต์ ซึ่งได้ติดต่อจัดซื้อไปยังทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว และกำลังเร่งเจรจาต่อรองให้ได้ประเทศไทยวัคซีนโดยเร็วที่สุดในปริมาณที่เพียงพอ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนที่ประสงค์จะใช้วัคซีนในฟาร์มของตน สามารถติดต่อกรมปศุสัตว์ที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนวัคซีนตามกฎหมาย เพื่อทำการสั่งซื้อวัคซีนได้เองอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีขบวนการค้าวัคซีนโรคลัมปี สกินปลอม ที่หลอกลวงเกษตรกรทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ว่าจะขายวัคซีน เพื่อทำการฉีดแก่โค กระบือของตน จึงขอให้เกษตรกรมีความระมัดระวัง และแจ้งเบาะแสแก่ทางกรมปศุสัตว์ หรือ Facebook ของพรรคชาติไทยพัฒนา พวกเราจะปราบปรามผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเหล่านี้ที่ทำร้ายเกษตรกรให้ถึงที่สุด เพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรทั่วประเทศ

หน้าแรก » การเมือง