วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 08:20 น.

การเมือง

"มจร"เตรียมตั้ง Community Isolation ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 19.04 น.

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564  พระเทพปวรเมธี (ป.อ.พฺรหฺมรํสี),รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค 15  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำรวจและตรวจเช็คความพร้อมของสถานที่เพื่อจัดตั้ง Community Isolation หรือ การดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการได้ ได้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงที่ยังอยู่ในระหว่างการรอเตียง 

ในการนี้มี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา  พรรคภูมิใจไทย  นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย และนายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริเวณอาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ซึ่งจะใช้เป็น Community Isolation สามารถรองรับได้ประมาณ 350-400 เตียง ซึ่งทางภาครัฐและมหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมโดยเร็ว เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับช่วยเหลือต่อไป

หน้าแรก » การเมือง