วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 00:19 น.

การเมือง

วันเกิดพี่โทนี่! "ส.ส.สายพระ" อธิษฐานจิตขอผลบุญที่ทำบันดาลให้ "ทักษิณกลับไทยเร็วพลัน"

วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 08.15 น.

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เนื่องในวันเกิดของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  ส.ส.ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล เลขานุการประจำอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ และ รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ส.ส.ดร.เพชรวรรต กล่าวว่า ยังมีภารกิจที่ไม่สามารถลงบันทึกได้ทั้งหมดที่สำเร็จกว่า 100 เรื่อง ตนขอน้อมนำบุญกุศลที่ทำให้อำนาจหน้าที่ทั้งที่บันทึกและไม่สามารถลงบันทึกได้ทั้งหมดที่สำเร็จกว่า 100 เรื่องมอบแด่อดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร ขอกุศลเหล่านี้ช่วยให้นายกทักษิณ กลับเมืองไทยอย่างอบอุ่นและกลับมาเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่เป็นปัญหาวิกฤติที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีเทอญ

ขณะที่ส.ส.สายพระ อีกคนหนึ่ง ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากที่ตนได้กระทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องในส่วนของตนเองและส่วนรวม รวมถึงในคณะกรรมาธิการฯ ก็ขอให้บุญกุศลนี้ มารวมเป็นตบะเดชะ เป็นพลวปัจจัย ส่งฤทธิ์ ส่งเดช ส่งอานุภาพ ให้ ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร ให้นายกทักษิณ กลับเมืองบ้านกลับประเทศไทย อย่างสะดวกสบายมาช่วยรื้อฟื้นปัญหาโควิด19 และปัญหาเศรษฐกิจ ที่กำลังจะมาและไม่เห็นทีท่าว่าจะแก้ได้นี้ ให้แก้ผ่านได้ด้วยท่านนายกทักษิณ อย่างง่ายดาย อย่างอัศจรรย์ เทอญ  

ทั้งนี้ส.ส.ดร.เพชรวรรต กล่าวด้วยว่า หลายปีผ่านมานี้ตนได้ทุ่มเทและอุทิศชีวิตเพื่อทำงานในคณะกรรมาธิการฯ และส่วนตัวเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมต่างๆ บางโอกาสบางสถานที่ต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยง มีครั้งหนึ่งการไปช่วยพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรี เกือบเอาชีวิตไม่รอด ถึงขนาดที่ต้องเข้าห้องไอซียู ซึ่งการทุ่มเทส่วนตัวที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ได้สร้างความสำเร็จอย่างงดงามและต่อเนื่องในวงการพระพุทธศาสนา เช่น ผลงานด้านการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งยุติแล้ว เช่น 

ร้องเรียนกรณีวัดพระธาตุสบแวน เรื่องการรังวัดออกโฉนดที่ดิน วัดขุนสมุทราวาส เรื่องวัดที่ดินวัดไชยราช เรื่องกรณีการเช่าที่ธรณีสงฆ์ ของวัดชัยพฤกษมาลา เรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใสของ เจ้าอาวาสและคณะกรรมการ วัดอดุลแก้วมอดี เรื่องขอให้ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการ กฤษฎีกาพิจารณาความหมาย ของร่างพระราชบัญญัติสงฆ์ 93 ประการ เรื่องการนำเสนอสื่อสารธรรมะ ในวันพระและวันอาทิตย์ เรื่องขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ3 ฉบับ เพื่อความเท่าเทียม ตามรัฐธรรมนูญและการแก้ไข ปัญหาพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน เรื่องขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา การใช้พื้นที่ของวัดแค เรื่องให้พระสงฆ์ทุกนิกาย มีบัตรประจำตัวเป็นพระ เรื่องพิจารณาปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 เรื่องการแต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ 

เรื่องร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครอง พระพุทธศาสนา เรื่องเร่งรัดติดตามการออก เลขรหัสวัดให้แก่วัดป่านาอุดม เรื่องขอตั้งวัดป่าหนองยาง อำเภอเมืองอุดรธานี เรื่องการจัดเตรียมงบประมาณ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าเช่าที่ทำการ ของวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เรื่องการขอใช้พื้นที่ของกรมที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย เรื่องกรณีวัดโพทะเล อำเภอโพทะเล เรื่องพิจารณาติดตามการ เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อดำเนินการจัดตั้งวัด บ้านทุ่งนาเมือง เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้ที่ป่าสงวน แห่งชาติเพื่อก่อสร้างพุทธมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่องขอให้พิจารณาเสนอความเห็น กรณีพระภิกษุที่ถูกให้สละ สมณเพศ ต่อมาภายหลังมี คำพิพากษาว่าเป็นผู้ไม่ได้กระทำ ความผิดฐานทุจริต เรื่องขอขึ้นทะเบียนที่พักสงฆ์บ้านหินดาดให้มีสถานะเป็นวัดที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย เรื่องขอให้พิจารณาตรวจสอบ ข้อเท็จจริงกรณีวัดธัมมปทีป เมือง Mechelen ราชอาณาจักร เบลเยียม เรื่องขอความเป็นธรรมกรณีขอยก วัดกระทาโหง (ร้าง) ให้เป็น วัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เรื่องการขอจัดตั้งสำนักสงฆ์มัชฌิม เจริญธรรม ให้มีฐานะเป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรม เรื่องขอให้พิจารณาการขอตั้งวัด ของที่พักสงฆ์ (วัดพนังศิลาอาส์น) จังหวัดชัยภูมิ เรื่องขอให้พิจารณาการขอยกฐานะ ที่พักสงฆ์บ้านวังตวงให้ตั้งเป็น วัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่องขอให้พิจารณาการขอเอกสาร สิทธิ์ที่ดินที่พักสงฆ์ทุ่งโค้ง เพื่อให้ ตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จังหวัดเชียงราย เรื่องการขอขยายเส้นทางเดินเท้าของ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขอสร้างวัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาความ เดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนา เรื่องการขอสำรวจรังวัดที่ดินเพื่อออก เอกสารสิทธิ์ให้กับวัดท้องคุ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องกรณีการสร้างสำนักสงฆ์ บ้านด้ายกู่แก้วในที่ สาธารณประโยชน์ จังหวัดเชียงราย เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ของ กรมทางหลวงเพื่อปลูกป่า เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของ วัดน้าวิ่ง วราราม จังหวัด เพชรบูรณ์ เรื่องการขอตรวจสอบที่ดินป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. FPT 15 2,700 ไร่ ของสำนักสงฆ์ เขาโป่งนก จังหวัดนครราชสีมา เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการขอเวนคืนที่ดินของ วัดเอี่ยมวรนุช เพื่อก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง “เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ” 

เรื่องขอให้พิจารณาการขอสร้างวัด กลองชัยสันติธรรม ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย เรื่องขอให้พิจารณาช่วยเหลือ แนวทางการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ จากกรมชลประทาน ของวัด เขาน้อยคงคาราม ตำบลหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เรื่องขอให้พิจารณาติดตามความ คืบหน้าการขอยกวัดทุ่งโป่ง (ร้าง) จังหวัดเชียงราย เรื่องขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนกรณีการเช่าที่ดินของ วัดสมุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี เรื่องขอจัดตั้งวัดป่าจันทาราม (สำนักสงฆ์)  ขึ้นทะเบียนเป็นวัด ที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณา ให้ความช่วยเหลือวัดน้าพุจาก ผลกระทบจากโครงการรถไฟ รางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทาง บ้านจิระ และโครงการรถไฟ ความเร็วสูง เรื่องขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อทาโครงการ พุทธอุทยานปฏิบัติธรรมเทิด พระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ฯลฯ