วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:11 น.

การเมือง

ศบค.รายงานยอดฉีดวัคซีน 12 ต.ค. 962,558 โดส

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 12.23 น.

วันพูธที่ 13 ตุลาคม 2564  เวลา 12.00 น. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 10,064 ราย หายป่วยแล้ว 1,587,917 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,711,565 ราย เสียชีวิตสะสม 17,823 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563  หายป่วยแล้ว 1,615,343 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,740,428 ราย เสียชีวิตสะสม 17,917 ราย  

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 12 ตุลาคม 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 61,995,809 โดส วันที่ 12 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 433,814 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 486,189 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 42,555 ราย รวม 962,558 โดส

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก  ยอดผู้ติดเชื้อรวม 239,477,111 ราย อาการรุนแรง 80,993 ราย รักษาหายแล้ว 216,836,376 ราย  เสียชีวิต 4,881,538 ราย  อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา   45,431,167 ราย 2. อินเดีย    34,000,500 ราย 3. บราซิล     21,590,097 ราย 4. สหราชอาณาจักร   8,231,437 ราย 5. รัสเซีย 

หน้าแรก » การเมือง