วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:29 น.

การเมือง

ศบค.รายงานยอดฉีดวัคซีนโควิด 13 ต.ค. 583,994 โดส

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 13.46 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 11,276 ราย หายป่วยแล้ว 1,598,324 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,722,841 ราย เสียชีวิตสะสม 17,935 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 หายป่วยแล้ว 1,625,750 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,751,704 ราย เสียชีวิตสะสม 18,029 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 13 ตุลาคม 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 62,579,803 โดส วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน  เข็มที่ 1 จำนวน 343,822 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 219,841 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 20,331 ราย รวม 583,994 โดส

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 239,906,803 ราย  อาการรุนแรง 80,653 ราย รักษาหายแล้ว 7,246,098 ราย เสียชีวิต 4,888,708 ราย  อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา  45,546,217 ราย 2. อินเดีย 34,019,680 ราย 3. บราซิล 21,597,949 ราย 4. สหราชอาณาจักร 8,272,883 ราย 5. รัสเซีย 7,861,681 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,751,704 ราย

หน้าแรก » การเมือง