วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 04:49 น.

การเมือง

ชทพ.-ภท. ทำร่างแก้พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. เสร็จแล้ว มี 10 มาตรา

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.15 น.

ชทพ.-ภท. ทำร่างแก้พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. เสร็จแล้ว มี 10 มาตรา เชื่อต้องใช้เวลาพอสมควร พร้อมย้ำความจำเป็น แก้พ.ร.ป.พรรคการเมือง

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564   นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกรณีการแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขณะนี้พรรคชาติไทยพัฒนา และ พรรคภูมิใจไทย ได้ยกร่างแล้วเสร็จแล้ว มีเนื้อหาที่แก้ไข ไม่เกิน 10 มาตรา โดยแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเท่านั้น ส่วนกรณีที่ กกต. รายงานกับนายวิษณุ ว่ามีการแก้ไข 30 มาตรา นั้น เชื่อว่าจะแก้ไขในประเด็นอื่นๆ ที่มีปัญหากับการบริหารงาน ฐานะองค์กรอิสระที่ดูแลการเลือกตั้ง หากเสนอแล้วมีเหตุผลพรรคการเมืองยินดีสนับสนุน

“การเสนอแก้ไขกฎหมายลูกนั้น เชื่อว่าจะใช้เวลาพอสมควร เพราะร่างกฎหมายลูก มีสถานะเป็นกฎหมายการเงิน เมื่อพรรคการเมืองเสนอให้ประธานรัฐสภาแล้ว ประธานรัฐสภาต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติก่อน และเมื่อนายกรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว จึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวาระแรก และต้องจัดการรับฟังความเห็นด้วย” นายนิกร กล่าว

นายนิกร กล่าวด้วยว่ากรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ระบุว่ายังไม่มีความเร่งด่วนที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขใหม่ ว่า ความเห็นตนคือ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีความจำเป็นต้องแก้ไข เพราะมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง โดยเฉพาะมาตรา 51(2) ที่กำหนดเนื้อหาต่อการส่งส.ส.บัญชีรายชื่อที่กำหนดให้มี 150 คน ทั้งที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่รัฐสภาเห็นชอบ กำหนดให้มี 100 คน 

นายนิกร กล่าวด้วยว่านอกจากนั้นในพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ยังมีเนื้อหาที่สร้างปัญหาต่อการปฏิบัติ คือ กรณีที่กำหนดให้มีผู้แทนพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้ง เพื่อมีส่วนร่วมต่อการพิจารณาส่งผู้สมัคร ส.ส. เนื่องจากมีการปรับจำนวน ส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง  เป็น 400 เขต ทำให้ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด เพราะของเดิมกำหนดให้มี 350 เขต ดังนั้นต้องมีการขีดเส้นแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ แต่กว่าจะทำได้ ต้องรอให้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งก่อน ดังนั้นจะทำให้พรรคการเมืองมีปัญหาต่อการเตรียมพร้อม ดังนั้นจึงควรแก้ไข โดยกำหนดให้มีผู้แทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแทนประจำเขตเลือกตั้ง เพื่อให้มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพรมารี่โหวต)  ซึ่งเนื้อหาเหมือนกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) วันที่ 14 กันยายน 2561 หรือเนื้อหาตามร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง ฉบับของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)