วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 01:10 น.

การเมือง

"ศิธา"พบชุมชนแฟลตคลองเตยย้ำความผูกพันคนพื้นที่เป็น ส.ส. 2 สมัย

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 19.16 น.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565  เวลา 17.30น.ที่เขตคลองเตย น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข 11พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงพบป่ะ พี่น้องชุมชนคลองเตย ชุมชนแฟลต 1-10 ชุมชนแฟลต 11-18 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา โดยพื้นที่แห่งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นทางการเมือง จึงมีความคุ้นเคย กับวิถีของชาวชุมชนคลองเตย คุ้นเคยกับภูมิศาสตร์ต่างๆของพื้นที่ และที่สำคัญยังคุ้นเคยกับพี่น้องประชาชนทุกคน มากว่า22ปี

น.ต.ศิธา ย้ำว่ามีความผูกพันกับพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อครั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี 2544 ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องชาวคลองเตย จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตดังกล่าวถึง 2 สมัยติดต่อกัน ทุกครั้งที่พี่น้องมีความทุกข์ ตนไม่เคยละทิ้งที่จะเดินเคียงข้าง ซึ่งตนทำแบบนี้มาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็น ส.ส. โดยครั้งหนึ่งในชุมชน คลองเตย บ้านเรือนของพี่น้องถูกไฟไหม้ใหญ่  ตนได้ลงพื้นที่และกินนอนอยู่ใต้ทางด่วน กับพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อน จนบ้านทุกหลังที่เสียหายไปจากไฟไหม้สามารถสร้างขึ้นมาใหม่จนเสร็จเรียบร้อย ก่อนที่จะได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ร่วมกัน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตนจึงมีความผูกพันกับพี่น้องในคลองเตย และไม่เคยทิ้งพื้นที่แม้ช่วงที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง  จะไม่ได้ลงมาร่วมทำกิจกรรมทางการเมือง แต่เมื่อใดที่พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนมีงานในชุมชน ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ยื่นมือเข้ามาดูแลช่วยเหลือตลอดมา ตนเข้าใจดีว่าปัญหาของพี่น้องชาวคลองเตยเป็นอย่างไร และจะต้องแก้ไขแบบไหนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของชาวชุมชน  ดังนั้นการเลือกตั้งที่จะถึงในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จึงขอโอกาสให้ ลูกหลานชาวคลองเตยคนนี้ ได้เข้าไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกคน เพื่อแก้ปัญหาคลองเตยแก้ปัญหากรุงเทพฯของเรา

น.ต.ศิธา ระบุว่า การสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ การช่วยเหลือคนทำมาหากิน การช่วยเหลือคนตัวเล็ก โดยเฉพาะพี่น้องชุมชนแออัดของเรา จะตนให้ความสำคัญกับคนตัวเล็ก ตามปณิธานของพรรคไทยสร้างไทย และมุ่งสร้างคุณภาพชีวิต ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง การประกอบอาชีพ การให้โอกาสในการทำมาหากินซึ่งเป็นนโยบายของพรรค ดังนั้นขอโอกาส ศิธา ทิวารี เบอร์ 11 ไป สร้างชุมชนที่น่าอยู่สร้างคน สร้างงาน สร้างเมือง ร่วมกัน 

หน้าแรก » การเมือง