วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:16 น.

การเมือง

ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งซ่อม สส.ราชบุรี เขต 3

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 10.18 น.
วันที่  21 พฤษภาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง หน่วยแรก ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนวัดโบสถ์ หมู่ 1 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 
โดยมี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม พันตำรวจเอก สมบัติ โพธิ์งาม ผู้กำกับการสถานีตำรวจโพธาราม นายณรงค์เดช แก้วอุย ปลัดอาวุโสอำเภอโพธาราม  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี  และนางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อำนวยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ 
 
โดยได้ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ ก่อนที่ประธาน กกต.ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การลงคะแนนและการจัดการเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งอื่นๆให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามที่ กกต.กำหนด และกำชับทุกหน่วยเลือกตั้งจะต้องมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยก่อนเข้าคูหาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19 )อย่างเคร่งครัด

หน้าแรก » การเมือง