วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:13 น.

การเมือง

"รฎาวัญ-ภิญโญศิลป์" ขอบคุณคะแนนบริสุทธิ์จากชาวราชบุรีเขต3 แม้ได้อันดับ3

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 21.21 น.

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565  เวลา 20.40 น.  ผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของ ส.ส. ราชบุรี เขต 3 โพธาราม- จอมบึง  จากจำนวนผู้มีสิทธิ 135,787 คน มาใช้สิทธิ 59,036 คน คิดเป็น 43.47% ไม่ลงคะแนน 2,663 คน บัตรเสีย 1,607 คน โดย ผู้ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่  1.นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ หมายเลข 2 จาก พรรคประชาธิปัตย์ คะแนน 40,387 2.นางณัฐหนันต์ นิธิภณยางสง่า หมายเลข 1 จากพรรคเสรีรวมไทย คะแนน 13,114  3.นายภิญโญ ศิลป์สังวาลวงศ์ หมายเลข 3 จากพรรคเสมอภาค คะแนน 1,273

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์  หัวหน้าพรรคเสมอภาค และนายภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 พรรคเสมอภาค เบอร์ 3 แถลงขอบคุณชาว โพธารามและชาวจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อทราบผลนับคะแนนว่า พรรคเสมอภาคได้คะแนนเป็นอันดับสามว่า ขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่ได้รับเป็นคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์พรรคเสมอภาคเราไม่ได้จ่ายเงินซื้อเสียงเลยแม้แต่บาทเดียว เราเป็นพรรคการเมืองใหม่และต้องการสร้างการเมืองขาวสะอาด สร้างนักการเมืองซื่อสัตย์สุจริตเข้าสภาฯโดยปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

ทางด้านนายภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงอันบริสุทธิ์ที่ได้รับจากชาวโพธารามและชาวจอมบึง แม้จะไม่ได้เป็น ส.ส.แต่ก็จะขอทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนต่อไปเหมือนที่ผ่านมา และจะสนับสนุนพรรคเสมอภาคให้ทำงานการเมืองที่สะอาดเพื่อความกินดีอยู่ดีและเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไป และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ ขอให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป 

หน้าแรก » การเมือง