วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:14 น.

การเมือง

กกต. ขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่ออกใช้สิทธิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 19.36 น.

 

 

 

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง แถลงข่าวภาพรวมการปิดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และขอบคุณผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งสื่อมวลชน และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การเลือกตั้งใน ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หน้าแรก » การเมือง