วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:30 น.

การเมือง

"ศูนย์ไกล่เกลี่ย มจร" ร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 15.25 น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยุติธรรมพบประชาชน "มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน"  

อย่างไรก็ตามนายสมศักดิ์ ได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พันเอกศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมงาน 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนเสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยตนเองเพราะติดภารกิจสำคัญที่รัฐสภา โดย จ.อยุธยา มีเป้าหมายประชาชนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  5,060 ราย ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 479 ล้านบาท ซึ่งตนอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้มาร่วมงานในครั้งนี้ เพราะจะไม่ถูกฟ้องและยึดทรัพย์อย่างแน่นอน ซึ่งตนขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆและสถาบันการเงินในอยุธยา ที่มาช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ 

นอกจากนี้เวลา 10.00น.นายสมศักดิ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 35 และยุติธรรมพบประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากรัฐสภา พร้อมด้วย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสุวิพัฒน์ พูลทองคำ ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และประชาชนร่วมงาน โดยก่อนเข้างานมีการคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มงวด 

โดยนายสมศักดิ์กล่าวว่า วันนี้ตนอยากไปพบปะพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน แต่ต้องขอโทษจริงๆ ที่ไม่มีโอกาสไปเพราะติดภารกิจสำคัญ ตนเคยไปทำงานที่นั่นหลายครั้ง อากาศดีบรรยากาศน่าอยู่ เหมาะกับการท่องเที่ยว มีชาวต่างชาติและคนไทยไปลงทุนจำนวนมาก แต่ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้หลายคนเป็นหนี้ ซึ่งวันนี้มีเป้าหมายประชาชนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ 1,131 ราย ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 121 ล้านบาท งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 33 ครั้งที่ผ่านมา ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 24,478 ราย ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 2,035 บาท และเรายังมีศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องทั่วประเทศ 910 แห่ง ผู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 3,176 คน สำนักงานบังคับคดีช่วยไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง 117 แห่งทั่วประเทศ 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า จ.แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่อยู่แนวชายแดน ตนอยากฝากเรื่องปัญหายาเสพติด ขอให้ทุกท่ายช่วยกันป้องกันและปราบปราม โดยกระทรวงยุติธรรม และ ป.ป.ส. ได้จัดทำประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ เน้นการยึดทรัพย์ตัดวงจรผู้ค้า มีเป้าหมายยึดทรัพย์ปีนี้ให้ได้ 10,000 ล้าน มีรางวัลนำจับสำหรับเจ้าหน้าที่ 25% สำหรับประชาชนผู้แจ้งเบาะแส 5% ซึ่งมีมากถึง 500 ล้านบาท ตนจึงอยากชวนทุกคนมาแจ้งเบาะแสเพื่อรับรางวัลกัน สุดท้ายนี้ตนขอขอบคุณทุกหน่วยงานและสถาบันการเงินต่างๆที่มาช่วยกันไกล่เกลี่ยให้ประชาชน และอยากให้ช่วยกันติดตามแจ้งลูกหนี้ที่ไม่ได้มางานในวันนี้ด้วย ให้เขาได้มีความสุข ไม่ปวดหัว หลุดพ้นจากความเครียด จะได้คิดธุรกิจใหม่ มีรายได้และมีความสุข กระทรวงยุติธรรมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการดูแลพี่น้องประชาชน 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย ดร. สุดธิดา พาดฤทธิ์ ดร.ศักดิชัย สักกะบูชา และน.ส. อุบลวรรณ ขันธหิรัญ  ผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ไกล่เกลี่ย  มจร ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามการเชิญของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
         
ทั้งนี้ผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ไกล่เกลี่ย  มจร ได้พบกับ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการะงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ ที่เกี่ยวข้อง และ ดร. ธปภัค บูรษสิงห์ ได้อธิบายกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยที่จัดขึ้นครั้งนี้ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบ
 
พร้อมกันนี้พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มจร ในฐานประธานศูนย์ไกล่เกลี่ย  มจร ได้ถูกนิมนต์เป็นวิทยากร ร่วมเสวนาใน หัวข้อเรื่อง “ ยุติธรรมใส่ใจ มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน” โดยได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของศูนย์และความร่วมมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการฝึกอบรมการเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้น    ร่วมเสวนาใน หัวข้อเรื่อง “ ยุติธรรมใส่ใจ มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน” อีกทั้งได้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีหนี้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ด้วย

หน้าแรก » การเมือง