วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 02:47 น.

การเมือง

ยอดโควิดไทยวันนี้! ติดเชื้อเพิ่ม 2,313 ราย เสียชีวิต 16 ราย

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 08.22 น.

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 
รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,313 ราย 
จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,309 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,286,106 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
หายป่วยกลับบ้าน 1,489 ราย
หายป่วยสะสม 2,288,030 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,458 ราย
เสียชีวิต 16 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,861 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 602 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 มิถุนายน 2565 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 139,354,423 โดส วันที่ 23 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 7,683 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 14,796 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 38,331 ราย ยอดฉีดทั่วประเทศ 60,810 โดส