วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 14:17 น.

การเมือง

"ที่ปรึกษาชวน" แจงญัตติซักฟอกถูกต้อง ส่งถึง"ครม."แล้วรอแค่เคาะวันอภิปราย

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 12.33 น.

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565  ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงสรุปเส้นทางญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมมนูญมาตรา 151 ของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นญัตติต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา ว่า ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจมี ส.ส.ร่วมลงชื่อ 186 คน ซึ่งมีจำนวนเกิน 1 ใน 5 ของจำนวน ส.ส. ที่มีอยู่ในสภาฯ แต่เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส.ส.ชลบุรี และผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายชวน เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีการยื่นญัตติอภิปรายถูกต้องหรือไม่ และมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับญัตติว่าสรุปแล้วจะอภิปรายคณะรัฐมนตรี (ครม.) 10 คน หรือ 11 คน

ต่อมาวันที่ 21 มิ.ย. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเนื้อหาใกล้เคียงกัน โดยตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 176 ระบุว่า ต้องมีการตรวจสอบ ทั้งนี้ ทางประธานสภาฯ จะต้องแจ้งไปที่พรรคร่วมฝ่ายค้านภายใน 7 วัน หากเกิดข้อบกพร่องเกี่ยวกับญัตติ

นพ.สุกิจ กล่าวว่า ในตอนแรกที่มีการตรวจสอบ พบว่าญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกต้อง ทั้งรายชื่อการลงนามของผู้ยื่น และไม่มีลายเซ็นอะไรผิดเพี้ยน แต่เมื่อมีการร้องเรียน นายชวน จึงสั่งการให้นำข้อร้องเรียนของนายสุชาติ และนายเรืองไกร มาร่วมในการพิจารณาด้วย และเมื่อเป็นเช่นนั้น ทางสำนักประชุมจึงส่งหนังสือถามไปยังตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรค ถึงความถูกต้องของรายชื่อ ส.ส. ว่ามีอะไรผิดไปหรือไม่ ปรากฏว่าได้รับคำตอบและการยืนยันจากทุกพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นญัตติ ว่ารายชื่อที่เซ็นมาถูกต้องทุกอย่าง

“ซึ่งสรุปได้ว่า ญัตติอภิปรายถูกต้อง และรายชื่อก็ถูกต้อง จากนั้นได้ส่งหนังสือกลับมาที่ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. เพื่อขออนุมัติบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ โดยนายชวน ได้อนุมัติบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนภายในวันที่ 23 มิ.ย. เช่นเดียวกัน และหลังจากบรรจุเรียบร้อยแล้วจะแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการส่งหนังสือไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อแจ้งไปยัง ครม. และจากนี้ต้องรอคำตอบจาก ครม. ว่ามีความพร้อมอภิปรายเมื่อใด จึงจะดำเนินการต่อไป” ที่ปรึกษาประธานสภาฯ ระบุ 

หน้าแรก » การเมือง