วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 05:56 น.

การเมือง

ประธาน กกต.ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.พัทลุง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 17.41 น.

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายสัญญา  กรุงแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสตูล และผลการปฏิบัติงาน พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ ในการนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในคราวต่อไป ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกช่องทางเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ แอปพลิเคชัน Smart Vote ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

หน้าแรก » การเมือง