วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:44 น.

ภูมิภาค

ผู้พิการเชียงใหม่ ล่ารายชื่อคัดค้าน นำเงินกองทุนส่งเสริมฯคนพิการเข้าคลัง

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 23.10 น.

 

ผู้พิการเชียงใหม่ ล่ารายชื่อคัดค้าน
นำเงินกองทุนส่งเสริมฯคนพิการเข้าคลัง

 


วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ผู้พิการ ในเชียงใหม่ รวมตัว ยื่นหนังสือคัดค้านการนำเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าคลัง นำโดยนายธนิก ชื่นคำ ผู้ปกครองคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือ ผ่านทางนางสาวศิวาพร วิรัชลาภ นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผอ. ศูนย์บริการคนพิการ จ.เชียงใหม่ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรวบรวมนำรายชื่อผู้คัดค้านนำเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเข้าคลัง

 


ตามหนังสือที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีมติออกมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  ให้กรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเข้าคลัง เป็นรายได้ แผ่นดินนั้น คนพิการในจังหวัด เชียงใหม่จึงขอคัดค้าน เนื่องจากเป็นเงินที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในการนำเงินส่วนนี้เข้าคลังนั้น

 


ซึ่งการคัดค้านนี้ เนื่องจากคนพิการ  มองเห็นว่า การนำเงินที่อยู่ใน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตมาใช้ในการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของคนพิการทุกประเภทในด้านต่างๆให้เป็นไปตามความเหมาะสมและทั่วถึงทุกพื้นที่ จะทำให้เกิดประโยชน์กับ คนพิการโดยตรงและโดยทางอ้อมสามารถทำให้ชีวิตของคนพิการมีศักดิ์ศรีและพึ่งพิงตัวเองได้ในอนาคตได้มากกว่าการนำเงินเข้ากระทรวงการคลัง

 


นายธนิก ชื่นคำ ผู้ปกครองคนพิการ ในจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ตนจึงได้รวบรวมรายชื่อคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทำหนังสือ คัดค้านการนำเงินเข้ากระทรวงการคลังในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอ ให้แก่ทางรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป.

หน้าแรก » ภูมิภาค