วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:31 น.

ภูมิภาค

ปลูกข้าวปลูกปัญญาสร้างอาชีพเด็กพิการ

วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 13.26 น.

 

ปลูกข้าวปลูกปัญญาสร้างอาชีพเด็กพิการ


 


นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดประธานเปิดกิจกรรม เปิดบ้านการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพของเด็กพิการ และกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครั้งที่ 6 ตามโครงการสานฝันสู่โลกกว้างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณแปลงนาสาธิตของโรงเรียนปัญญานุกูล ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้เด็กพิการได้พัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กพิการจังหวัดลพบุรี ให้ผู้ปกครองได้ฝึกทักษะอาชีพ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพให้กับเด็กพิการพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 


สำหรับกิจกรรมการปลูกข้าวปลูกปัญญา เป็นกิจกรรมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การจัดทำแหล่งเรียนรู้ เพื่อการเกษตรนี้จะทำให้เด้กพิการได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ เป็นผลดีกับสมองอารมณ์ของเด็กและยังให้ได้รับการฝึกการทำงานเป็นคณะ ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาออกไปแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปได้จำเป้นต้องไปประกอบอาชีพกับครอบครัว หรือในสถานประกอบการจะได้ไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคม และผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป

หน้าแรก » ภูมิภาค