วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:59 น.

ภูมิภาค

สกายวอล์คเลื่อนเปิด หลังปรับเปลี่ยนจุดสร้างเพื่อความปลอดภัย

วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 18.38 น.

สกายวอล์คเลื่อนเปิด
หลังปรับเปลี่ยนจุดสร้างเพื่อความปลอดภัย

    

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งท่องเที่ยวที่กำลังจะได้รับความนิยมในอนาคต ในอีกไม่กี่เดือน และคาดว่าจะมีการเปิด ในช่องเดือนตุลาคม ปีนี้ และปัจจุบัน กำลังก่อสร้าง ซึ่งเป็นโครงการสกายวอล์ค ที่ใหญ่และคาดว่าจะเสียว ที่สุดในประเทศไทย  

 

    

โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สกายวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว  อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย สร้างตรงจุดเดียวกับ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า“พระใหญ่ภูคกงิ้ว”แห่งวัดปากน้ำ-เหือง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สีเหลืองทองอร่าม หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมกับเรซิ่น องค์พระมีความสูง 19 เมตร และมีฐานกว้าง 7.2 เมตร จัดสร้างโดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ และในมหามงคลแห่งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีพระใหญ่ภูคกงิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นผืนดินแห่งแรกของอีสานที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน โดยมี “แม่น้ำเหือง” แม่น้ำอีกสายที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่าง สปป.ลาว กับไทย ซึ่งตรงบริเวณที่แม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงนั้นจะเห็นเป็นแม่น้ำสอง สี เพราะแม่น้ำทั้งสองสายนี้มีสีเข้ม-อ่อนต่างกันอย่างชัดเจนเราสามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำโขงในมุมสูง อีกทั้งยังเป็นจุดที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆ โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์กำลังจะลาลับเหลี่ยมเขาไป

 

 

นายสมพงษ์   ผลพัฒนกุล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย เผยถึง ความก้าวหน้า การก่อสร้าง ว่า ปัจจุบันผลงานรวมร้อยละ 41.32 เปอร์เซนต์ แผนงานร้อยละ 79.50 เปอร์เซนต์ ช้ากว่าแผนร้อยละ 38.18 เปอร์เซนต์การก่อสร้างสกายวอล์ค พบปัญหาและอุปสรรค โดยในช่วงก่อนนี้ มีคำสั่งให้หยุดงานชั่วคราวเพื่อแก้ไขรูปแบบโครงสร้างเหล็ก และแก้ไขฐานรากให้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง มีการโยกจุดฐานรากเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น จากเหตุดังกล่าวทำให้ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโซนที่เป็น ลานจอดรถ ห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว อาคารที่พักหน่วยรักษาความปลอดภัย และร้านจำหน่ายสิ้นค้าที่ระลึก มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาก่อสร้าง  ทั้งนี้ งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กและติดตั้งกระจกสกายวอล์คจะแล้วเสร็จ ประมาณปลายปี 2562  ปัจจุบัน การก่อสร้างเสาเข็มเจาะเพื่อรองรับฐานรากแล้วเสร็จ ก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อโครงสร้างสกายวอล์คได้ผลงานร้อยละ 90  การติดตั้งทาวเวอร์เครนแล้วเสร็จ
    

 

สำหรับ ด้านวัสดุที่เป็นโรงสร้างที่ โรงงานผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก จังหวัดระยอง นั้น ดำเนินการตัด ดัด เชื่อมโครงสร้างเหล็กและชิ้นส่วนประกอบแล้วเสร็จ ดำเนินการชุบฮอทดิพกัลป์วาไนซ์ชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสกายวอล์คเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ณ โรงงานชุบฮอทดิพกัลป์วาไนซ์ จังหวัดระยองแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการขนย้ายเข้าสถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และระหว่างนี้ การผลิตกระจกพื้นทางเดิน และผนังสกายวอล์ค  ได้ผลงานร้อยละ 45
    


หลังจากนี้ จะมีการ เคลื่อนชิ้นส่วน และอุปกรณ์ ต่างเข้าพื้นที่ จังหวัดเลย  และนำชิ้นส่วนต่างๆ นั้นมาประกอบ  และทำการติดตั้งกระจก ทดสอบชิ้นแต่ละชิ้น ก็จะเสร็จสมบูรณ์ ในเดือนธันวาคม หรือเร็วกว่านั้นก็ปลายเดือน พฤศจิกายน นี้

 

หน้าแรก » ภูมิภาค