วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 06:13 น.

ภูมิภาค

ร้านขายของฝากดังภูเก็ตยัน “แกงไตปลา” ไร้สารกันบูดตามที่เป็นข่าว

วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562, 20.55 น.

เมื่อวันที่ (11ก.ย 62) นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นางวิราวรรณ เตี่ยวประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการร้านคุณแม่จู้ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสิริกร ศรีทอง พัฒนาการอำเภอถลางและว่าที่ร้อยตรีสมภพ ก้อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ร่วมแถลงข่าวแกงไตปลาคุณแม่จู้"ไร้สารกันบูด" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและกลุ่มผู้บริโภค ที่ร้านคุณแม่จู้ ถนนเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  จากกรณีที่สื่อออนไลน์ไลฟ์ผ่านเฟสบุ๊คว่าพบสารกันบูดในแกงไตปลาของร้านคุณแม่จู้

 


นายแพทย์ธนิศ  กล่าวว่า  โรงงานคุณแม่จู้เป็นร้านขายของฝากชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตและเป็นสินค้าโอทอป ชึ่งได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ชึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของโรงงานในทุกๆ 3 ปีเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยที่ผ่านมาโรงงานคุณแม่จู้ผ่านการตรวจคุณภาพมาตรฐานได้คะแนนร้อยละ 96.74 โดยสถานที่/โรงงานการผลิตของคุณแม่จู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องมาทุกๆปี

 


ทางด้านนางวิราวรรณ เตี่ยวประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการร้านคุณแม่จู้ กล่าวว่า ตามที่การนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการพบสารกันบูดในแกงไตปลาของคุณแม่จู้ นั้น   ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต ได้ส่งแกงไตปลาที่ผลิตในรุ่นการผลิตเดียวกันไปทำการตรวจสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทันที และได้ผลสรุปชัดเจนว่า "ไม่พบสารกันบูด และ #กรดซอร์บิก ใด ๆ"  โดยมีรายละเอียดผลการทดสอบชนิดตัวอย่าง อาหารพร้อมปรุงและพร้อมบริโภคทั้ง 5 รุ่นการผลิต ดังนี้

 

 


1. LFA19094 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก กรดซาลิซิลิก และซัคคาริน2. LFB19109 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก3. LFA18039 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก 4. LFB19001 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก กรดซาลิซิลิก และซัคคาริน5. LFB19004 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก ชึ่งทางด้านร้านคุณแม่จู้ได้พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้อาหารอยู่ได้นานมาตั้งแต่ปี 2549 และได้มาตรฐาน GMP โดยใช้ระบบฆ่าเชื้อแบบ สเตอริไรส์ (Sterilization) ในบรรจุภัณฑ์ การทำให้ปลอดเชื้อในบรรจุภัณฑ์ การบรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic packaging system) โดยใช้ความร้อน 121 องศาเซลเซียส  ค่าความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  (PSI) ฆ่าเชื้อประมาณ 37 นาที  กระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นไปตามประกาศตามกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 355 พุทธศักราช 2556 เลือกอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่งทางบริษัทมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ในข้อกำหนดของกฎหมายทุกครั้งคือไม่ให้มีวัตถุกันเสียและไม่มีจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระหว่างการเก็บที่อุณหภูมิปกติโดยเรามีการสุ่มตรวจสินค้าทางด้านชีวภาพและเคมีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพและให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 ที่ทางบริษัทจัดทำอยู่

 

โดยผลจากการที่บริษัทส่งตรวจผลิตภัณฑ์ในทุกๆปีนั้นก็ไม่เคยพบการใช้วัตถุกันเสียเลยวันนี้ทางบริษัทขอนำเสนอผลการตรวจสอบที่ผ่านมาย้อนหลังไป 4 ปี ผลการตรวจสอบปี 2558 ว่าไม่พบสารกันบูด ปี 2559 ไม่พบสารกันบูดปี 2560 ไม่พบสารกันบูดปี 2561 ไม่พบสารกันบูดและในปี 2562 ก็ไม่พบสารกันบูดเช่นกัน โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ ให้ความสำคัญในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
...

หน้าแรก » ภูมิภาค