วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:24 น.

ภูมิภาค

นับถอยหลังงดใช้ถุงพลาสติก "รอง อทช." ชวน "หงา คาราวาน" แจกถุงผ้า

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 14.01 น.
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เดินสายชักชวนศิลปินเพื่อชีวิต  “สุรชัย จันทิมาธร “ ศิลปินแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2553 สาขาวรรณศิลป์   หรือ  ที่รู้จักกันดีในชื่อของ หงา คาราวาน  เป็นนักร้องนำและหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงคาราวาน  ร่วมนับถอยหลังงดใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ 1 ม.ค.  63 พร้อมแจกถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดขยะมลพิษ ลดโลกร้อน และ ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
 
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)   ได้ขับเคลื่อนการลด ละ เลิกใช้พลาสติก   รวมถึงถุงที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use)   ภายใต้โครงการ “  ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม  ” ตามข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)   ที่เร่งรัดให้จัดการขยะพลาสติก ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์    จึงกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563  เป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต  อีกทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และ ตลาดสดทั่วประเทศ พร้อมใจกันไม่แจกถุงพลาสติก และ ทำความเข้าใจกับลูกค้า  จากนั้นจะขับเคลื่อนไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และ   จะดำเนินการคู่กับการผลักดันทางกฎหมาย คาดว่าจะใช้เวลา 1 ปี และ   ในวันที่ 1 มกราคม 2564 จะสามารถคลอดกฎหมายงดใช้พลาสติกในประเทศให้ได้
 
นอกจากนี้   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)   ได้ดำเนินการตามนโยบาย  ฯ   พร้อมจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน “ นับถอยหลัง เตรียมถุงผ้าให้พร้อม  งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  ”  เพื่อเป็นการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม    ฯ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และ  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

หน้าแรก » ภูมิภาค