วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:58 น.

ภูมิภาค

ลอยกระทงกระบี่คุมเข้ม ห้ามปล่อยโคมลอย-จุดพลุไฟ ป้องอัคคีภัย

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 14.40 น.
วันที่ 10 พ.ย.62 เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองกระบี่ นำป้ายประกาศ จังหวัดห้ามปล่อยโคมลอย และจุดพลุไฟ ไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ที่จะมีการลอยกระทง บริเวณ ริมเขื่อนปากแม่น้ำกระบี่ จนถึงบริเวณสวนสาธารณะธารา ตลอดแนวระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวปล่อยโคมไฟหรือ จุดพลุ บริเวณดังกล่าว ในช่วงเทศกาลลอยกระทง คืนวันที่ 11 พฤศจิกายน นี้ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย และอาจจะทำให้กระทบต่ออากาศยานที่อยู่ในระหว่างบริการ หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัย หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย บุคคลที่ค้าพลุไฟหรือดอกไม้เพลิงที่ไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และบุคคลที่ปล่อยโคมลอยที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยต่ออากาศยานในระหว่างการบิน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิด บางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2521 และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ก่อเหตุจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความรับผิดในทรัพย์สินที่เสียหายอีกทางหนึ่ง
 
ขณะที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา กระบี่ ออกประกาศสั่งการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ ตรวจสอบความมั่นคง ปลอดภัย ของ ท่าเทียบเรือ โป๊ะลอยน้ำ สะพานไม้ชั่วคราว ที่สร้างขึ้น เพื่อลอยกระทง ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน ประชาชน ที่ลงไปลอยกระทง ติดตั้งระบบเสียงสว่างให้เพียงพอ อุปกรณ์ช่วยชีวิตห่วงชูชีพ เสื้อชูชีพ บริเวณ จุดที่กำหนดให้ลอยกระทง อย่างน้อย 3 ชุด พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

หน้าแรก » ภูมิภาค