วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 14:08 น.

ภูมิภาค

อบต.โดมประดิษฐ์ สืบสานงานประเพณีลอยกระทง

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 18.09 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์(อบต.โดมประดิษฐ์) อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ขึ้น  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562   ณ   บริเวณเขื่อนพลาญเสือตอนล่าง ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน งานประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อ สร้างความรัก สามัคคี  ในชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน อีกด้วย  
 
นางวาสนา   คำโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์  กล่าวว่า  การจัดงาน  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรม มากมายหลายอย่าง อาทิเช่น  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี   การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง บุคคลทั่วไป อายุ 15 ปี ขึ้นไป   การแข่งขันเรือพายชาย ประเภท 9 ฝีพาย   การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ชกมวยทะเลชาย) รุ่นอายุ 15 - 35 ปี   การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ชกมวยทะเลชาย) รุ่นอายุ 36-60 ปี   การประกวดกระทงสวยงาม และ การประกวดนางนพมาศ
 
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ ได้จัดขึ้น ตามวัน  เวลา  และ สถานที่ ดังกล่าว  ข้างต้น

หน้าแรก » ภูมิภาค