วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:55 น.

ภูมิภาค

ทำงานถึงลูกถึงคน! ผู้ว่าฯนครพนม จู่โจมตรวจ 4 โครงการแก้ภัยแล้ง ป้องทุจริต

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 20.28 น.
วันที่ 3 ธันวาคม 2562  นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม พร้อมด้วย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว  ปลัดจังหวัดนครพนม  พร้อมคณะทำงานตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น และสร้างมาตรฐานในการพัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำให้ประชาชน ได้ประโยชน์คุ้มค่า ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 200 ล้าน เพื่อพิจารณาสนับสนุนให้พื้นที่รวม 12 อำเภอ
 
ทั้งนี้ได้ ผวจ.นครพนม นำร่องลงพื้นที่อำเภอนาแก ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแล หลังมีชาวบ้านร้องเรียนให้มีการตรวจสอบ ป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุน และนักการเมืองบางกลุ่ม เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหาผู้รับจ้างด้วยวิธีพิเศษ ตกลงราคาโครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท เพื่อหลีกเลี่ยงการยื่นซองประกวดราคา
 
โดยกำหนดการนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม ได้มอบหมายให้นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดฯ เป็นหัวหน้าคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ เริ่มแต่ช่วงเช้าลงตรวจอำเภอเรณูนคร โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจันทร์ หมู่ 8 ต.ท่าลาด และระบบวางท่อส่งน้ำ PVC เพื่อการเกษตร บ้านสร้างเม็ก หมู่ 6 ต.ท่าลาด จากนั้นได้ไปตรวจโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท่าจำปา หมู่ 12 ต.พระซอง อ.นาแก โดยมีนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก ร่วมตรวจสอบด้วย ก่อนจะไปตรวจโครงการขุดลอกหนองแก้มลิงอีฮุม บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 7 ต.นาเลียง และโครงการฝายน้ำล้น บ้านทุ่งตะวัน ต.นาเลียง อ.นาแก โดยตลอดเวลาที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการต่างๆ ปลัดจังหวัดนครพนมโทรศัพท์รายงาน ผวจ.ฯตลอดเวลา
 
ช่วงพักเที่ยงก็ไม่มีใครคาดคิด ปรากฏว่านายสยาม ศิริมงคล ได้เดินทางมาพร้อมกับนายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผอ.โครงการส่่งน้ำเเละบำรุงรักษาน้ำก่ำ  โดยนายพงษ์ภาณุ    พิมลภัทรกุล  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม นำนายช่างเซอร์เวย์ ชุดรังวัดที่ดิน  เข้าตรวจสอบโครงการที่มีชาวบ้านร้องเรียนในพื้นที่อำเภอนาแก จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการขุดลอกหนองบุ่งกกกอก บ้านนาคู่กลาง หมู่ 2 ต.นาคู่ มีขนาดความกว้างประมาณ 40 เมตร ยาวประมาณ 120 เมตร ความลึก 4 เมตร หรือปริมาณขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณจำนวน 480,600 บาท(สี่แสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  2.โครงการขุดลอกหนองบุ้งบักโอ้ บ้านนาคู่เหนือ หมู่ 8 ต.นาคู่ ความกว้างประมาณ 45 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่ต่ำกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 477,000 บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 3.โครงการขุดลอกหนองก่ำหลง บ้านนาคู่ใต้ หมู่ 7 ต.นาคู่ ความกว้างประมาณ 45 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกประมาณ 3.50 เมตร หรือปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า 12,390 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) และ 4.โครงการขุดลอกหนองบุ่งขี้เหล้า บ้านนาคู่ใต้ หมู่ 7 ต.นาคู่ ความกว้างประมาณ 50 เมตร ยาว 120 เมตร ความลึกประมาณ 4 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 12,400 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 481,400 บาท(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คณะตรวจโครงการทราบจึงรีบเดินทางมาสมทบ
 
ซึ่งนายสยามฯต้องการมาตรวจเช็คปริมาณงานโครงการพัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำ ที่มีการดำเนินการจนแล้วเสร็จ พร้อมผ่านขั้นตอนการตรวจรับงานทั้ง 4 โครงการ  ซึ่งได้มีการตรวจสอบแบบละเอียดถี่ยิบทั้งปริมาณงาน พื้นที่ความเหมาะสม และประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อป้องกันการทุจริต และต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ช่วงฤดูแล้งต้องมีน้ำเพียงพอในการเกษตร เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อจึงต้องเข้มงวด โดยเดินตรวจทุกตารางนิ้ว เรียกผู้ควบคุมงาน ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านมาชี้แจงรายละเอียด ซึ่งทีมรังวัดที่ดินส่องกล้องดีดตัวเลขออกมาว่าโครงการขุดลอกหนองบุ่งกกกอก บ้านนาคู่กลาง หมู่ 2 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน จำนวนดินที่อ้างนำมาทำคันคลอง ประมาณ 11,100 คิวดิน แต่ในป้ายโครงการระบุว่าต้องขุดไม่น้อยกว่า 12,500 คิวดิน จึงมีดินหายไป 1,400 คิวดิน ซึ่งทางผู้ควบคุมงานอ้างว่านำไปถมที่ดินวัด ผวจ.นครพนม จึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าบริเวณดังกล่าวถูกถมใกล้กับเมรุเผาศพ มีร่องรอยว่ามีการถมที่จริง แต่ไม่จำนวนจำนวนคิวดิน เพราะไม่มีผู้ใดจดบันทึก ผวจ.นครพนมจึงสั่งให้มีการขุดตรวจว่าดินที่ถมนั้นมีปริมาณจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ โดยทีมผู้ควบคุมงานจะนำรถแบคโฮมาขุดให้คณะตรวจสอบดูในวันที่พรุ่งนี้(4 ธันวาคม) ซึ่งนายสยามฯกำชับว่าหากปริมาณดินไม่ตรงตามข้อเท็จจริง จะต้องมีคนรับผิดชอบ
 
โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอนาแก มีทั้งสิ้น 32 โครงการ ตรวจรับเบิกจ่ายไปแล้ว 17 โครงการ ที่มีชาวบ้านร้องเรียนมี 4 โครงการ ปรากฏชื่อผู้รับจ้าง 3 บริษัท คือ 1.หจก.เลิศกิจเจริญ 2.หจก.รัตนชาติการโยธา และ 3.หจก.รฐานิษฐ์
 
ผวจ.นครพนม เปิดเผยว่า  วันนี้ได้นำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในปี 2562  รวมประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญที่จะดูแลช่วยเหลือชาวบ้านทั้ง 12 อำเภอ ให้มีแหล่งน้ำในการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค  ซึ่งการดำเนินการสำคัญที่สุด คือประชาชนจะต้องได้ประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต์
 
นอกจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบกำกับดูแล ขั้นตอนการจ้างงาน การดำเนินโครงการ จะต้องได้มาตรฐาน จนกว่าจะส่งมอบงานตามแบบสัญญาจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริต  ล่าสุดได้ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามทั้ง 12  อำเภอ รายงานสรุปแบบวันต่อวัน ทั้งโครงการที่แล้วเสร็จ และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ  เพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ รองรับน้ำช่วยเหลือภัยแล้งได้จริงจัง  ควบคู่กับการมอบนโยบายให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูแลทุกชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ที่เดือดร้อนขาดน้ำ  เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต แต่มีบางจุดที่จะต้องตรวจสอบ จึงสั่งการให้มีการแก้ไขในส่วนที่ยังดำเนินการให้ได้มาตรฐานที่สุด และทุกอำเภอจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันในการจัดทำโครงการ คือ จะต้องได้ผลงานมาตรฐานเท่านั้น
 
ข้าราชการผู้ร่วมตรวจสอบโครงการรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ผวจ.นครพนม เอาจริงเอาจังกับการทุจริตคอรัปชั่นมาก มีข้อมูลที่จะมาสอบถามผู้เกี่ยวข้อง บางคำถามให้รายละเอียดท่านไม่ได้ ยอมรับว่าทำงานผ่าน ผวจ.มาหลายท่าน เพิ่งเจอผู้ที่ทำงานถึงลูกถึงคนก็คนนี้แหละ

หน้าแรก » ภูมิภาค