วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 08:50 น.

ภูมิภาค

เทศบาลเมืองสองพี่น้องเปิดศูนย์ฟิตเนสให้ประชาชนใช้ฟรี

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 18.17 น.
ที่จ.สุพรรณบุรี นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย น.ส.รัชช์นันท์  ชื่นสุขอุรากุล รองนายกเทศมนตรี นายภาณุ  มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลสองพี่น้อง  นายณรงค์ ใจเพียร ปลัดเทศบาลเปิด ร่วมกันเปิดศูนย์ฟิตเนส หรือศูนย์ออกกำลังกายเพื่อประชาชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง) เทศบาลเมืองสองพี่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ทั้ง 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้ใช้ออกกำลังกาย
 
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง กล่าวว่าเนื่องจากสังคมในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม มีการแข่งขันทั้งทางด้านข่าวสาร สารสนเทศและเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมต้องเร่งรีบและแข่งขันตามกลไกเศรษฐกิจ ประกอบกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น แต่เวลาในการดูแลสุขภาพของตนเองกลับน้อยลงจึง เกิดปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนหันไปพึ่งพาสินค้าที่จะทำให้สุขภาพดีจากสื่อต่างๆ เช่น ยาลดความอ้วน น้ำสมุนไพรต่างๆซึ่งไม่จำเป็นและมีราคาแพง ทำให้คนมองข้ามการออกกำลังกายหลายคนอ้างไม่มีเวลา จึงเป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลง และอาจประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง ความเครียด เป็นต้น  ดังนั้นเทศบาลเมืองสองพี่น้องจึงให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของประชาชนจึงเปิดศูนย์ออกกำลังกายในร่ม หรือฟิตเนสเซ็นเตอร์ พร้อมติดเครื่องปรับอากาศ บนชั้น 2 ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนสุขภาพลาดเข็มทอง เพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน สามารถเข้ามาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
ส่วนไฮไลท์ในการเปิดงานอยู่ที่การแสดงของเด็กๆศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลออกเมืองสองพี่น้องมาเต้นโชว์สร้างความสนุกสนานบางคนเต้นไปร้องไห้ไป มองดูเพื่อนเต้นบ้าง ทั้งท่านนายกเทศมนตรี และคุณครูต้องลงมาช่วยปลอบและผู้ปกครองและผู้ที่มาร่วมงานต่างมองดูลูกหลานแสดงด้วยความเอ็นดูบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

หน้าแรก » ภูมิภาค