วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 08:10 น.

ภูมิภาค

“หัวหิน” เตรียมตั้งซุ้มประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติฯพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 19.33 น.

“หัวหิน” เตรียมตั้งซุ้มประตูเมือง
เฉลิมพระเกียรติฯพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

วันที่  4 ธ.ค. 62 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดฯ นายเศรษฐ์ จันทอาด รอง ผอ.แขวงทางหลวง ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายบุญเทียน จันสุข ผอ.สำนักการช่าง เทศบาลเมืองหัวหิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

 


ทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯซึ่งดำเนินการจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขึ้นประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และให้คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างและคัดเลือกแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่

 


ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาพื้นที่การติดตั้งซุ้มจำนวน 3 แห่ง คือ 1.ทางเข้าพื้นที่ อ.หัวหิน 2. ถนนเพชรเกษมแนวใหม่ (บายพาสหัวหิน-ปราณบุรี) และ 3. พื้นที่ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย ซึ่งในวันนี้ทางคณะรองผู้ว่าฯได้ลงสำรวจและกำหนดพื้นที่ติดตั้งซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯบริเวณหลักกิโลเมตรที่  210-250  ถ.เพชรเกษมทั้งขาขึ้นและล่อง เขตรอยต่อพื้นที่หัวหิน-ชะอำ พร้อมหารือถึงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ โดยกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563

 


ขณะที่นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประชุมร่วมกับประธานชุมชนและตัวแทนชุมชนทั้ง 39 ชุมชนในเขตเทศบาล กำหนดวันจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้จากกระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 องค์ มอบแก่ประชาชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกครัวเรือนละ 1 องค์  ที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดให้ผู้บริหารเทศบาล ประธานชุมชนเป็นตัวแทนแต่ละชุมชนทั้ง 39 ชุมชนเข้าร่วมพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ที่เทศบาลเมืองหัวหินในวันที่ 16 ธันวาคม 62 นี้.

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค