วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 08:49 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯสุราษฎร์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ร.9

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 19.53 น.
วันที่ 4 ธ.ค. 62 ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (ร.9 )พร้อมด้วยข้าราชการ  หน่วยงาน ทั้งภาครัฐเอกชน พุทธศาสนิกชน ประชาชน และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีความตระหนักในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันเป็นสำคัญ
 
จากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความโศกเศร้าเสียใจแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 
ในการนี้กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมในมิติทางศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร .

หน้าแรก » ภูมิภาค