วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 15:48 น.

ภูมิภาค

แห่ฟัง!พระมหาสมปองบรรยายธรรม รพ.ขอนแก่นได้ยอดทำบุญกว่า4ล้าน

วันจันทร์ ที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 19.19 น.

แห่ฟัง!พระมหาสมปองบรรยายธรรม
รพ.ขอนแก่นได้ยอดทำบุญกว่า4ล้าน

 

 


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธารจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และ มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณสิริพร จังตระกุล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และบรรยายธรรม โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

 

 

 

นพ.ชาญชัย ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่าการทอดผ้าป่าฯ ครั้งนี้มีผู้มีจิตกุศลมาร่วมงานและร่วมทำบุญมากมาย อาทิเช่น ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชนสมาคม สโมสรต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และทั่วประเทศ ซึ่งมียอดบริจาคจำนวน 4,058,098.25 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) (ยอดบริจาค ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562) ดังนั้นในฐานะตัวแทนของโรงพยาบาลขอนแก่น ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอให้อานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ.

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค