วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 22:25 น.

ภูมิภาค

รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ ประชุมภาครัฐ-เอกชน พัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.48 น.
วันที่ 15 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมตาปีชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 1 / 2563 พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเตรียมการนำเสนอการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ และโครงการจัดงานแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าระดับภูมิภาคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่องาน THAILAND SOUTHERN EXPO เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค โดยความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยการร่วมจัดของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร และพัทลุง
 
สำหรับประเด็นการรับรางวัลสำเภาทองแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2562  ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งหอการค้าไทยได้กำหนดมอบรางวัลในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ งานประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5ประจำปี 2563 ที่คณะกรรมการหอการค้าไทยได้พิจารณาผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกอบด้วย 2 ประเด็นหลักคือ ผลงานที่โดดเด่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 2. ผลงานที่โดดเด่นในการส่งเสริมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ ด้านการค้า การลงทุน การเกษตร อาหาร การท่องเที่ยว บริการและด้านเศรษฐกิจพอเพียง. โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสำเภาทอง 2 ปีซ้อนติดต่อกัน

หน้าแรก » ภูมิภาค