วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 00:23 น.

ภูมิภาค

พ่อเมืองร้อยเอ็ด เปิดแข่งขันฟุตบอล วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 63

วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.52 น.
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563  ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาเข้าร่วม
 
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และงานเลี้ยงขอบคุณพร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีทีมจากหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 8 ทีม ประกอบด้วย
1.ทีมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 2.ทีมข้าราชการครูจังหวัดร้อยเอ็ด 3.ทีมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 4.ทีมข้าราชการตำรวจจังหวัดร้อยเอ็ด 5.ทีมอบจ.ร้อยเอ็ด 6.ทีมทม.ร้อยเอ็ด 7.ทีมหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และ 8.ทีม กกท.จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
และคู่ชิงชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ทีมข้าราชการตำรวจจังหวัดร้อยเอ็ดกับ ทีมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และที่3 ตามความคาดหมายได้แก่ทีมข้าราชการครูจังหวัดร้อยเอ็ด ในกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยจะมีการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในช่วงงานเลี้ยงขอบคุณค่ำคืนนี้โดยท่านผวจ.ร้อยเอ็ด