วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 15:48 น.

ภูมิภาค

ปิดอ่าวไทย 3 เดือน หวังเพิ่มจำนวนปลาทู ช่วงวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.46 น.
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร กรมประมงจัดพิธีประกาศใช้มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทยประจำปี 2563 ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานีในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 15 พฤษภาคมนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าการจังหวัดชุมพร ร่วมในพิธี
 
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนทะเลอ่าวไทยหรือที่เรียกว่าปิดอ่าวไทยในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 15 พฤษภาคมของทุกปี ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมอาณาเขตประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนซึ่งกรมประมงได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 67 ปีโดยได้มีการปรับปรุงมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของทรัพยากรสัตว์น้ำสิ่งแวดล้อมและสังคมแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการเก็บข้อมูลทางวิชาการจำนวนและความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ ปรากฏว่ามีสัตว์น้ำในกลุ่มปลาทูลดลงจำนวนมากเมื่อเทียบจากในอดีตมาจาก ปัจจัยหลายด้านทั้งความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำสภาพแวดล้อมความต้องการของผู้บริโภครวมถึงอาจจะมีการประมงที่ใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาทำการประมงในพื้นที่ด้วยประกอบกับจากการติดตามสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำในแต่ละปีหลังมาตรการปิดอ่าวพบว่าลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่เกิดขึ้นในช่วงมาตรการและอาศัยอยู่ในแนวชายฝั่งถูกจับขึ้นมาเป็นจำนวนมากทั้งหมดล้วนเป็นต้นเหตุของปริมาณสัตว์น้ำที่ลดจำนวนลงทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อปี 2561 กรมประมงได้มีการออกประกาศลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในการปิดอ่าวไทยให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และได้กำหนดให้มีเครื่องมือประมงบางชนิดของกลุ่มประมงขนาดเล็กซึ่งไม่กระทบกับพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงปิดอ่าวให้สามารถใช้ทำการประมงได้
 
สำหรับวิธีการปิดอ่าวในวันนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวประมงมาเป็นสักขีพยานจำนวนมาก นายเฉลิมชัยศรีอ่อนยังได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิด จำนวนหลายสิบล้านตัวเพื่อได้ไปเผยแพร่ขยายพันธุ์และชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับมาตรการการอนุรักษ์สัตว์น้ำและความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตปลาทูในแต่ละช่วงวัยที่สอดคล้องกับการออกมาตรการปิดอ่าว

หน้าแรก » ภูมิภาค