วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 17:00 น.

ภูมิภาค

พ่อเมืองอุบลฯนำ18คู่รักจดทะเบียนสมรส ในสวนผักสานรักเมืองเกษตรอินทรีย์

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.56 น.

วันนี้  (14 ก.พ.63) นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางยุภาพร วิฑูรย์  นายกเหล่าชาดจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ "สมรสในสวนผักสานรัก เมืองเกษตรอินทรีย์"  ณ  ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์โนนกลาง บ้านหนองมัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

 

 

เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่คู่สมรส  จำนวน  18 คู่   ที่มาจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ โดยในวันนี้มีคู่บ่าวสาวที่มาจดทะเบียนสมรส มีอายุมากสุด เจ้าบ่าว  อายุ  61 ปี   มีอายุต่ำสุดเจ้าสาว อายุ  18 ปี  การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นความร่วมมือร่วมใจ ของชาวอำเภอสำโรง โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี แก่สถาบันครอบครัว อันเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคมไทย และร่วมขับเคลื่อน เจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวอวยพรคู่สมรส ที่มาร่วมจดทะเบียนสมรสในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์  ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง  เป็นการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ร่วมแรงร่วมใจสร้างความรัก สร้างฐานะ ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ให้เหมือนการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ต้องหมั่นรดน้ำ พรวนดิน เอาใจใส่ ไม่ให้มีแมลงหรือวัชพืชมารบกวน ให้ความรักสวยงาม เหมือนกับพืชผัก ให้ออกลูกดกเหมือนผลไม้
           


ในโอกาสเดียวกันนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้มอบของที่ระลึกแก่คู่สมรส และผูกแขน  และจับสลากพิเศษ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแก่คู่สมรส  และประกอบอาหารเมนูผักอินทรีย์ ให้คู่บ่าวสาวและผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานอีกด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค