วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 16:30 น.

ภูมิภาค

ภูเก็ตตั้งจุดคัดกรองไวรัสโคโรนา ลูกเรือ "star clipper" จอดลอยลำอ่าวป่าตอง

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 11.07 น.
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 เวลา 05.00 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล (ศรชล) เจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จ.ภูเก็ต  ด่านควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ตั้งจุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้โดยสารที่มากับเรือ star clipper  เข้าจอดลอยลำบริเวณอ่าวป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ตมีผู้โดยสาร 145 คน และคนประจำเรือ 76 คน ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยได้ร่วมกันตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ลงจากเรือ star clipper ต้นทางมาจากลังกาวี ประเทศมาเลเซีย  มีผู้โดยสารและคนประจำเรือรวม 221 คน โดยทำการสแกนคัดกรองเครื่องเทอร์โมสแกน และเทอร์โมอินฟาเรด ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ และวัดไข้นักท่องเที่ยวทุกรายที่ลงมาจากเรือลำดังกล่าว  และสำหรับเรือสำราญส่วนใหญ่จะมาเข้าเทียบท่าที่อ่าวป่าตองในช่วงไฮชี่ชั่น
 
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ยืนประจำจุดคัดกรองเพื่อคลายความกังวนและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดภุเก็ต และจะทำการคัดกรองจนกว่าจะผ่านวิกฤตินี้ไป หรือจนกว่าการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คลี่คลายไป  ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวในวันนี้จะทำการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ขาเข้าที่มาทางเรือ  เหมือนกับที่ผ่านมาทางสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  ที่มีการตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกัน 

หน้าแรก » ภูมิภาค