วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 17:33 น.

ภูมิภาค

นครปฐม แห่ลงทะเบียนว่างานโควิด อำเภอสามพรานแห่ลงทะเบียนรับสิทธิ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 18.39 น.

ผู้ว่างงานจากโควิด -19 แห่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากประกันสังคม โดยประชาชนหวั่นเป็นการรวมตัวกันของประชาชนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เชื้อโรคโควิด-19 เกิดการแพร่กระจาย ในพื้นที่ได้ง่าย                                                            


วันที่ 26 มี.ค. 63 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม มีประชาชน และผู้ว่างงานจากโควิด -19 เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจำนวน  5,000 บาท จากประกันสังคม  กันเป็นจำนวนมาก โดยทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของดชื้อโควิด-19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง ด้วยการจัดตั้งอ่างล้างมือหน้าสำนักงานฯ ตรวจวัดไข้ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนฟรี และให้ประชาชน ผู้ว่างงาน และผู้ที่มาติดต่อราชการ เข้าไปใช้บริการได้ครั้งละ 2 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


โดยหลังจากที่ สำนักงานประกันสังคม ( สปส.) กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการดูแลและเยียวยาประชาชน และผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระ มาตรา 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ว่าผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่ส่งเงินสมทบด้วยตนเองเข้าระบบประกันสังคม จะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 39 ได้รับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพลภาพ เสียชีวิต และกรณีชราภาพ ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ก็จะได้รับความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ เช่น เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ สงเคราะห์บุตร โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ไม่มีเงื่อนไขในการขอรับประโยชน์ในกรณีว่างงานจาก สำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสบทบยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งยังไม่เกิดสิทธิกรณีว่างงานด้วย


ซึ่งในช่วงวิกฤตเช่นนี้ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  เห็นชอบให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สามารถได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการการดูแลและเยียวยาแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ 5,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ( เมษายน – มิถุนายน 2563 ) และผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการดูและและเยียวยากผลกระทบจาก โควิด -19 โดยทดแทนการว่างงาน 2-6 เดือน เดือนละไม่เกิด 7,500 บาท ต่อเดือน โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยาจากผลกระทบดังกล่าว ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา – 18 นาฬิกา โดยนำหลักฐานคือ ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนายจ้าง (ถ้ามี) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  หรือไปที่ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีฯ ธกส. และธนาคารออมสิน  เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ก็จะได้รับเงินเยียวยา และการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าไม่มีพร้อมเพย์จะจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร ในกรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-2739020


นางอารีย์ เหมวิมล ประกันสังคม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เผยว่า ตอนนี้มีมาตรการในการดูแลประชานที่เดินทางมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่บริเวณด้านหน้านั้นมีพื้นที่สำหรับล้างมือและจุดบริการแอลกอฮอล์ไว้ให้ ซึ่งเมื่อผ่านจุดคัดกรองดังกล่าวก็จะมีการสกรีนอีกครั้งว่าจะมีการเข้าไปในจุดใด ซึ่งกรณีที่มีการว่างงาน ที่เกิดจากกรณีของไวรัสโควิด-19 ก็จะมีการจัดสถานที่ด้านนอกไว้คอยบริการ หากเป็นการติดต่อเรื่องอื่นก็จะมีการให้เข้าในสำนักงานได้คราวละ 2 คนเท่านั้น ส่วนช่องทางการลงทะเบียน ก็มีช่องทางในการลงทะเบียนก็จะมีการแจ้งให้ ส่วนช่องทางบวร คือบ้าน วัด โรงเรียนก็จะใช้วิธีการติดต่อกันทางไลน์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง

 

ขณะเดียวกันมีประชานที่มีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าว ได้แสดงความเห็นว่าช่วงดังกล่าวจะมีประชาชนที่หยุดงานและถูกเลิกจ้างเดินทางมาลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมแต่ละแห่งเป็นจำนวนมาก บางแห่งมีถึงวันละ 500 คน บางแห่งมีผู้มาติดต่อราว 300 คน ซึ่งการมารวมตัวกันของประชาชนเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนอาจจะมีที่มีผู้ป่วยหรือเป็นพาหะ เข้ามารวมกันโดยอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ง่าย ซึ่งขอให้ทางหน่วยงานภาครัฐมีการออกมาตรการและทำความเข้าใจให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องมาร่วมตัวกันที่สำนักงานประกันสังคมในช่วงนี้ด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค