วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 16:43 น.

ภูมิภาค

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ตั้งศูนย์แจกอาหารช่วยคนตกงานทุกอำเภอ

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.51 น.

จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยภาคธุรกิจ เอกชนและประชาชน ร่วมตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารให้ผู้ประสบวิกฤติด้านรายได้ ภายใต้โครงการ“ปันกันอิ่ม สู้โควิด- 19 จังหวัดขอนแก่น”รับแจกอาหารทุกวัน เวลา 11.00 น.-14.00 น. เริ่มจันทร์ที่ 30 มี.ค. 63 ณ สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น
   

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.  ที่ ห้องรับรองขวัญเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น ได้บริจาคเงิน 100,000 บาท ร่วมสนับสนุนทำโรงทานช่วยเหลือผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสถานการณ์ โควิด-19 โดยมี นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมรับมอบ

 


   

นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงพลังความสามัคคี จัดตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายและแบ่งปันอาหาร ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “ปันกันอิ่ม สู้โควิด- 19 จังหวัดขอนแก่น” ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนโครงการ “ปันกันอิ่ม สู้โควิด- 19 จังหวัดขอนแก่น” โดยมีหลักการปฏิบัติ คือ ขณะนี้ประชาชนบางส่วนได้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งภาครัฐจะต้องดูแลครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับกระทบด้านเศรษฐกิจ อยู่ในสภาวะว่างงาน ขาดรายได้ จากการถูกเลิกจ้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤต ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไปได้

 


   

นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ในการดำเนินการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ทุกอำเภอทั้ง 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ได้ประสานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ที่มีความประสงค์ และสามารถให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้คนในสังคมในจังหวัดขอนแก่น ขณะนี้หลายอำเภอได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยให้นายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับไมตรีจิตจากผู้ที่มีความประสงค์ในการร่วมแบ่งปันทุนทรัพย์และสิ่งของต่างๆ ให้กับผู้ที่กำลังประสบวิกฤตด้านรายได้ เพื่อให้มีกำลังกาย กำลังใจในการต่อสู้ เพื่อผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปได้

 


   

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ทางเทศบาลนครขอนแก่น จะได้จัดเจ้าหน้าที่ลงไปให้คำแนะนำในการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยกับผู้บริโภค โดยสถานีรถไฟขอนแก่น ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการเป็นจุดแจกจ่ายอาหาร เพื่อให้ประชาชนสามารถนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้ฟรี ประการสำคัญคือ ทางจังหวัดได้ให้คำแนะนำในเรื่องภาชนะใส่อาหารต้องไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลด เลี่ยง การใช้พลาสติก โฟม เป็นสำคัญ หรือให้ประชาชนสามารถนำภาชนะส่วนตัวมารับอาหารกลับไปรับประทานเองได้ โดยมอบหมายให้ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้กระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบความสุข ให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ในจังหวัดขอนแก่น

 


   

ด้านนายเข็มชาติ  ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กร มูลนิธิ สมาคม ทั้งจังหวัดได้ช่วยกันคนละไม้ละมือ โดยการสนับสนุนอาหาร หรือเงินทุน ให้กับนายอำเภอเพื่อตั้งศูนย์แจกอาหารช่วยเหลือคนตกงานและขาดรายได้ในช่วงวิกฤตนี้ครับโครงการปันกันอิ่ม โดยหอการค้าร่วมกับองค์กรเอกชน สมาคมต่างๆ และพ่อค้าประชาชน เพื่อ แบ่งปันอาหารให้กับผู้ตกงานทั่วไปทั้งจังหวัด รับแจกอาหารทุกวัน เวลา 11.00 น.-14.00 น. เริ่มจันทร์ที่ 30 มี.ค. 63 ณ สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความเห็นชอบจากท่านผู้ว่าฯและคณะกรรมการจังหวัด พร้อมทั้งสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้น 100,000 บาท จากท่านผู้ว่า ฯ ต้องขอขอบคุณสถานีรถไฟขอนแก่น ที่อนุญาตให้ใช้ชานชาลาด้านล่างเป็นจุดเริ่มโครงการ โดยมีเทศบาลนครมาร่วมสนับสนุนการจัดระเบียบ ระยะห่าง มาร์คจุดยืน ตรวจคัดกรองก่อนเข้าพร้อมสวมหน้ากาก ส่วนต่างอำเภอนำร่องโดยท่านนายอำเภอกระนวน ,ชุมแพ ,บ้านไผ่, เมืองพล ,น้ำพองและอำเภออื่นๆ ให้ใช้หอประชุมอำเภอ เป็นที่ดำเนินการ โดยเริ่มในช่วง 11.00 น.-14:00 น. ทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน