วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 06:47 น.

ภูมิภาค

รพ.ศรีนครินทร์ มข.เตรียมห้องความดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วยหนัก

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563, 12.56 น.
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา covid-19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว.  
 
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกมาเปิดเผยว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์รับตรวจการติดเชื้อ COVID-19  รักษาและป้องกันการแพร่กระจาย  ทางโรงพยาบาลฯได้เตรียมความพร้อมโดยมีการจัดประชุมเตรียมมาตรการดำเนินงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยเมื่อเกิดปัญหาในจุดต่างๆ  โรงพยาบาลได้มีการแยกจุดตรวจสำหรับผู้ที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน อาทิ มีไข้ ไอ หอบ เจ็บคอ หรือเข้าข่ายต้องสงสัยว่าจะได้รับเชื้อ COVID-19 ที่บริเวณจุดคัดกรอง ใต้ตึก 2 ก ซึ่งมีการคัดกรองตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดและกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานเคสที่น่าสงสัย อย่างมีขั้นตอน 
 
มีการจัดเตรียมห้องความดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วยหนัก และปิดหอผู้ป่วยเตรียมรองรับผู้ป่วยอาการเบาและปานกลางโรงพยาบาลได้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและบุคลากร ดังนี้ 1.  กำหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ตามจุดบริการ 9 จุด ได้แก่ ทางเข้าอาคาร กว. ชั้น 1 , ทางเข้าอาคาร สว. ชั้น 1, บริเวณหน้าประชาสัมพันธ์ รพ., บริเวณข้างร้านเวชภัณฑ์ ชั้น 1 , หน้าห้องผ่าตัดและ ICU CVT ชั้น 2, หน้าห้องตรวจ ENT, หน้าลิฟท์อาคาร ค-ง, ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี และข้างหน้องสมุด.
 
2.  โครงการส่งยาถึงบ้านลดความเสี่ยง COVID-19 3.  จัดให้มีการฝึกซ้อมใส่ชุด PPE  และใส่อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ให้แก่บุคคลากร 4.  นวัตกรรมเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยทำงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มข.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ และกองทุนวันศรีนครินทร์
 
หากมีข้อสงสัย ประการใดติดต่อได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนน มิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002 โทร. 043-348360-8 ©คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้าแรก » ภูมิภาค