วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:25 น.

ภูมิภาค

มอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยคนพิการตาบอดได้รับผลกระทบโควิด

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563, 11.48 น.
เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จ.กาฬสินธุ์  เลขที่ 291 ถนนโสมพะมิตร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ นายนิมิต รอดภัย ที่ปรึกษาสมาคมสตรีอาเวียนกาฬสินธุ์ และสมาชิก นำข้าวสารข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค ผลไม้ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับผู้พิการทางสายตา โดยมี นายฉลาด นะตะวัน นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมสมาชิกซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 
นางคุณอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น  ด้านค่าครองชีพ และการดำเนินชีวิต เนื่องจากหลายคนมีอาชีพนวดแผนไทย ซึ่งต้องหยุดงาน และขาดรายได้ ด้วยความเป็นห่วงคุณภาพชีวิตคนพิการทางสายตา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  ทางสมาคมฯ จึงได้นำข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัย นำมามอบช่วยเหลือสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนอดทน และป้องกันตัวเองตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19
 
ขณะที่นายจารุวัฒน์  ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี และ นายสัญญพงศ์ ศิริเรืองวัฒนา ปลัดอาวุโสอำเภอหนองกุงศรี มอบหมายนางสาวอริยา กองวงษา ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ให้กำลังใจ ทีมอาสา 4 ทหารเสือ ที่ศูนย์กักกันตัวชั่วคราวกลุ่มเสี่ยง ต.หนองสรวง โดยมีนายวิทยา ระดาดาษ ผอ.รพ.สต.หนอวงสรวง นายพูนพัฒน์  ศิลาพัฒน์ กำนัน ต.หนองสรวง พร้อมด้วย อสม.รายงานสถานการณ์
 
นางสาวอริยา กองวงษา ปลัดอำเภอหนองกุงศรี กล่าวว่า  ในช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีประชาชน และแรงงานคืนถิ่น เดินทางจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เข้ามาในพื้นที่ องหนองกุงศรีประมาณ 1,800 ราย จากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ของทีม 4 ทหารเสือ  และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเสี่ยงเข้าระบบการกักกันตัว 14 วันเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ จากการตรวจเช็คและรีเอกซเรย์  ไม่พบบุคคลใดได้รับเชื้อโควิด-19 และส่วนใหญ่ครบกำหนดการกักกันตัวและส่งตัวกลับบ้านแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนผู้ที่เข้าสู่ระบบการกักกักกันตัวชั่วคราวกลุ่มเสี่ยง ต.หนองสรวง เหลือเพียง 3 คน คาดว่าจะเป็นชุดสุดท้ายและพร้อมจะส่งตัวกลับบ้านในอีกไม่กี่วัน 

หน้าแรก » ภูมิภาค