วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 05:00 น.

ภูมิภาค

"เสี่ยสรรค์" นายก.อบจ.กาญจน์ ลงพื้นที่ "เราไม่ทิ้งกัน เอาชนะโควิด" ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 19.17 น.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณเทศบาลตำบลวังศาลา  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (นายก.อบจ.กาญจนบุรี) พร้อมด้วย นายอัศดร รากบัว สจ.เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายจำเนียร บัวทอง หรือ สจ.หลุก สมาชิก อบจ.เขตอำเภอท่าม่วง นายณัฐนันท์ บ่อบัวทองสมาชิก อบจ.เขตอำเภอท่าม่วง นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ สจ.เขตอำเภอท่าม่วง นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง  นายอนันตชัย ทองสีนุช ปลัดอาวุโสอำเภอท่าม่วง นางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ์ รองปลัด อบจ.กาญจนบุรี นายปรีดา สงเคราะห์ หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.กาญจนบุรี นายปรีชา บัวบาน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังศาลา นายสมพร บัวศิริ นายก อบต.วังขนาย นายสรายุทธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่ นายไพฑูรย์ สุขดี นายก อบต.ทุ่งทอง นายทรงพล เอกจิตตฺ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองขาว นายมนตรี กาญจน์บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากอง และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล อบต. และ กำนัน พร้อมผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสามาช่วยกันจัดระเบียบ ระยะห่างของผู้มารับถุงยังชีพ และมีการคัดกรองอุณหภูมิและ ฉีดแอลกอฮอร์ล้างมือ ผู้ที่มาให้และมารับถุงยังชีพเช่นกัน

 

 

โดยมีผู้นำท้องถิ่น ได้เป็นตัวแทน พ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ จริงๆ ได้ขอขอบคุณ นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ที่ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับผู้ประสบภัยโควิด-19 ซึ่งเป็นการเยียวยาในการบรรเทาทุกข์ในกับประชาชน ในครั้งนี้ด้วย
     

จากนั้นคณะนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ได้เดินทางไปที่เทศบาลตำบลวังขนาย อบต.บ้านใหม่ อบต.ทุ่งทอง มูลนิธิขุนรัตนาวุธ(มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เทศบาลตำบลหนองขาว อบต.ดอกหญ้าบัวขาว และ อบต.ท่าล้อ

 


     

สำหรับทางมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ทางคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับคณะของนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายก อบจ.และคณะ โดยมี คุณ สุชน ทิวากร ประธานกรรมการมูลนิธิขุนรัตนาวุธและผู้อำนวยการ ศูนย์...หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คุณ ชัยยุทธ วัฒโน กรรมการมูลนิธิขุนรัตนาวุธและผู้ประสานงานศูนย์...หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนจำนวนมาก

 

    

นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายก อบจ.กาญจนบุรี กล่าวว่า การแจกถุงยังชีพเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้ท้องถิ่นเสนอรายชื่อผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 40,000 ชุด หากมีนโยบายเพิ่มเติมก็จะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านทันที ตอนนี้ก็ได้ไปแจกจ่ายถุงยังชีพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว