วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:01 น.

ภูมิภาค

ผช.รมต.มท. สั่งรับมือภัยแล้ง หลังอ่างเก็บน้ำสุวรรณาวิกฤต น้ำเหลือเพียง 16%

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 18.03 น.
วันที่ 23 พ.ค. 2563 ที่อ่างเก็บน้ำสุวรรณภา เทศบาล ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย) พร้อมคณะทำงานเดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการขุดดินต่างตอบแทนในพื้นที่อ่างสุวรรณภา เทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บนเนื้อที่อ่าง 1,047 ไร่ ที่มีปริมาณน้ำเหลือเพียง 1.573 ล้านลูกบาศก์ เมตรหรือ 16.15%  และมีน้ำที่ใช้การได้เพียง  0.254  ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เทศบาลตำบลกังแอนและผู้ประกอบการในการจัดทำโครงการขุดดินต่างตอบแทนโดยไม้ใช้งบประมาณของแผ่นดินแต่อย่างใด
 
ซึ่งบริเวณท้ายอ่างได้เร่งทำการขุดดินต่างตอบแทน เป็นธนาคารน้ำตามหลักทฤษฎีของพ่อหลวง   และเพิ่มสระพลวงอีก  6  พลวงเป็นสะดือน้ำส่งน้ำเป็นทอดๆตั้งแต่ความลึกของสระพวงระดับ 4 เมตร ไปจนถึงความลึกระดับ 7 เมตร  ก่อนส่งน้ำออกไปยังลำคลองเพื่อช่วยในภาคการเกษตรรอบตัวอำเภอปราสาทและนำไปผลิตน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลจำนวน 2,500-3,000 ครัวเรือน
 
ซึ่งการเตรียมความพร้อมมือรับภัยแล้ง จึงจำเป็นต้องเตรียมพร่องน้ำจากห้วยตาลวกห่างจากอ่างเก็บน้ำสุวรรณภา ระยะทาง 4 กิโลเมตร   จึงเป็นอีกทางหนึ่งจะเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์น้ำในขณะนี้
 
โดยภาพรวมสถานการ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีระดับน้ำต่ำกว่า 30% จำนวน 5 อ่าง  และ 31-50%  จำนวน 10อ่างและ ไม่เกิน 80% อยู่ 2 อ่าง  ถือว่ามีปริมาณน้ำที่ใช้ได้ทั้ง 17 อ่าง เพียง 58.80 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

หน้าแรก » ภูมิภาค