วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:33 น.

ภูมิภาค

มูลนิธิเสมอกัน มอบสิ่งของให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้สู้ภัยโควิด

วันศุกร์ ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 19.06 น.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีงานทำยิ่งเดือดร้อนและลำบากมาก ดังนั้นมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี  โดยนายวิญญู  สัตบุตร  หัวหน้าศูนย์กู้ภัย เขต อ.เมืองสุพรรณบุรี   จึงร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิเสมอกัน  และกลุ่มเพื่อนๆ ได้จัดหาถุงยังชีพเครื่องอุปโภค  บริโภคต่างๆ นำไปมอบให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้พิการ และประชาชนผู้ยากไร้ พื้นที่ ต.โคกโคเฒ่า ไผ่ขวาง  รั้วใหญ่  ในเขต อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 
 
นายวิญญู  สัตบุตร  หัวหน้าศูนย์กู้ภัย เขต อ.เมืองสุพรรณบุรี จากการสอบถามชาวบ้านที่ได้รับเดือดร้อนทราบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19)  ครั้งนี้นับว่าเป็นวิกฤติทางสังคมและเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตทำให้พี่น้องประชาชนทั้งผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจทั้งรายเล็กรายใหญ่ต่างได้รับผลกระทบทั้งทางตรง  และทางอ้อม  เช่น แม่ค้าขายของตลาดนัดก็ไม่สามารถขายของได้เหมือนปกติ  บางคนเป็นพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้าร้านต้องหยุดกิจการก็ขาดรายได้  ส่วนคนชรา และผู้พิการหลายๆคน ที่ลูกหลานเคยมีรายได้มาจุนเจือก็ประสบปัญหาด้วยเช่นกัน

หน้าแรก » ภูมิภาค