วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:31 น.

ภูมิภาค

ขนส่งศรีสะเกษเข้ม จับรถควันดำ พบค่าเกินกำหนด 17 คัน สั่งห้ามใช้ทันที

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 18.41 น.
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2086 กม.ที่ 77+ 100  ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการ ตั้งจุดตรวจการ เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดของรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และพ.ร.บ.รถยนต์ พร้อมทั้งตรวจวัดค่าควันดำของรถ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกและนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษ โดยตั้งจุดตรวจ โดยตรวจสอบรถทั้งหมด จำนวน 95 คัน มีผลการดำเนินการ ดังนี้ ตรวจสอบรถตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำนวน 38 คัน พบการกระทำความผิด 2 ราย เปรียบเทียบปรับ 2 ราย ตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ 57 คัน พบการกระทำความผิด 12 ราย เปรียบเทียบปรับ 9 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 3 ฉบับ
 
นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า จากนั้นได้มีการตรวจวัดค่าควันดำรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก จำนวน 38 คัน  แยกเป็นรถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวน 17 คัน ค่าควันดำที่วัดได้อยู่ระหว่าง 3.72 - 15.87 % ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รถบรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 21 คัน ค่าควันดำที่วัดได้ 6.54 - 28.93 % ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งผลการดำเนินการสะสม (18 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563) มีดังนี้ ยอดตรวจควันดำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,078 คัน แยกเป็น รถบรรทุก จำนวน 2,000 คัน  แจ้งเตือน 34 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 16 คัน  รถโดยสารประจำทาง จำนวน 46 คัน  แจ้งเตือน 1 คัน พ่นห้ามใช้ – คัน   รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 32 คัน แจ้งเตือน จำนวน 2 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 1 คัน  รวมยอดแจ้งเตือน จำนวน 37 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 17 คัน

หน้าแรก » ภูมิภาค