วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 11:08 น.

ภูมิภาค

นครปฐม ผู้สูงวัยอายุ 60-65 ปีเฮ! สมัครมาตร 40 ได้แล้ว

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 22.01 น.

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ จังหวัดนครปฐม  นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวปิยาดา ทวะชาลี   หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ ลงพื้นที่ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40ใให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกินอายุ 65 ปีเพื่อเข้ามาประกันสังคมม.40 ที่บ้านของนายสมศักดิ์ ชูสุข ประธานหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

 


จากการสอบถามนางประไพ สินสุข อายุ 64 ปี  และนางสมควร คงหมวก อายุ 63 ปี ผู้สูงวัย บอกว่า ที่มาสมัครในวันนี้ ต่างรู้สึกดีใจที่ได้ทำประกันสังคมม.40  ได้เพื่อสร้างหลักประกันในยามแก่ เฒ่า ไม่เป็นภาระลูกหลานไม่ต้องลำบากยามเจ็บ ยามป่วย ก็มีรายได้ ชดเชย ดีใจมากเลยประชาชนที่อายุเกิน 60 ปีสามารถ สมัครมาตรา 40 ได้ตนเองอยากสมัครมานานแล้ว

 


ทางด้าน นายสมศักดิ์. ชูสุข อายุ 56 ปี ประธานหน่วยบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ขึ้นตรงกับศูนย์แรงงานนอกระบบจังหวัดนครปฐมภาคประชาชน กระทรวงแรงงาน ในวันนี้ได้มีโอกาส ดี ที่ประกันสังคม มีการขยายอายุผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี จนถึงอายุ 65 ปี   ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน มีหน่วยบริการของเครือข่ายประกันสังคมเต็มพื้นที่ทั้ง 15 ตำบลมีอาสาสมัครเครือข่ายตำบลละ 2 คน ซึ่งได้ทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา 40 โดยเฉพาะเลย

 


นายสมศักดิ์ ชูสุข ยังบอกอีกว่าตนเองดีใจแทนผู้สูงวัยหลังจากทราบข่าวว่ามีการขยายรับสมัครแรงงานนอกระบบมาตรา 40 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์จนถึงอายุ 65 ปี จากของเดิมจะเป็นผู้มีอายุ 15 ปีจนถึงอายุ 60 ปี   จึงได้มีการร่วมประชุมร่วมกับเครือข่าย อาสาสมัครแรงงาน  พร้อมทั้งออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน สูงวัยทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องแรงงานนอกระบบซึ่งส่วนใหญ่ในอำเภอกำแพงแสนจะเป็นประชาชนภาคการเกษตรจากเครือข่ายซึ่งผู้ประกันตนที่มีความสนใจส่วนมากจะอายุเกิน 60 ปี ไปแล้ว  จากการประชาสัมพันธ์แพร่ออกไป กลุ่มผู้สูงวัยเกิดการตื่นตัวและต้องการที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในเวลานั้นเลย

 

 

 

ในวันนี้ได้มี ผู้มาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวนหลายท่าน สำหรับผู้สูงวัยที่เดินทางมาสมัครประกันสังคมมาตรา 40 แรงงานนอกระบบ ทางนายสมศักดิ์ ชูสุข ได้มีหน่อกล้วย -ต้นมะละกอ-ต้นแค-ต้นมะเขือ มาแจกให้กับผู้สูงวัยเพื่อนำไปปลูกเป็นแหล่งอาหารได้อีกด้วย

 

หน้าแรก » ภูมิภาค