วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:01 น.

ภูมิภาค

เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนเข้มมาตรการป้องโควิด นร.-ผู้ปกครองร่วมมือเต็มที่

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 18.14 น.
บรรยากาศวันเปิดเทอมวันแรกที่ จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งเด็ก ผู้ปกครองและครูเกือบทุกโรงเรียนตื่นเต้นกันมาก โดยเฉพาะที่โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ตอนเช้าทางโรงเรียนได้วางมาตรการคุมเข้มกันโควิด-19 มีการคัดกรองตั้งแต่ประตูเข้าโรงเรียนทั้งเด็กและผู้ปกครองพร้อมกันสวมหน้ากากอนามัยทุกคน /ครูวัดอุณหภูมิร่างกายเด็กจากนั้นให้ล้างมือด้วยสบู่ตามด้วยเจล และเดินไปตามทางเดินที่ทางครูทำเครื่องหมายไว้ เว้นระยะห่าง ส่วนในห้องเรียนก็มีการใช้พลาสติกกั้นเป็นล็อค เว้นระยะห่าง ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนเข้าใจและให้ความร่วมมือ แม้กระทั่งจะเล่นคุยกันก็เว้นระยะห่าง
 
ขณะที่กิจกรรมเคารพธงชาติในช่วงเช้าก็เว้นระยะห่างชัดเจน เนื่องจากสภาพพื้นที่ของโรงเรียนจำกัด ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเข้าแถวในบริเวณลานกว้างห้องโถงเว้นระยะห่าง ส่วนเด็กอนุบาลให้เข้าแถวหน้าห้องเรียน เว้นระยะห่างเช่นกัน ส่วนโรงอาหารก็จัดสถานที่สะอาดสะอ้านตามมาตรฐานทุกอย่าง แบ่งโซนชัดเจน และได้แจ้งทางออนไลน์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้าให้นำช้อนส้อมส่วนตัวมา

หน้าแรก » ภูมิภาค